W dniu 23 listopada br. w Auli Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu odbył się wykład otwarty połączony z zajęciami warsztatowymi pt.  "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów nowym wyzwaniem współczesnej edukacji" prowadzony przez mgr Magdalenę Kiełbasę i mgr Alicję Zapiór – pracowników Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Nowym Sączu. Spotkanie zorganizowane zostało przez dr Elżbietę Cygnar i doc. dr Ewę Grygiel w ramach przedmiotu Komunikacja Interpersonalna oraz Pedagogika i podstawy dydaktyki. W wydarzeniu uczestniczyli studenci kierunku Wychowanie Fizyczne oraz nauczyciele akademiccy.