Z wielką radością i dumą informujemy, że Pani Aneta Wójcik studentka III roku specjalności Sztuki wizualne z grafiką projektową i fotografią, studiów pierwszego stopnia kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019.

Dyrekcja Instytutu Pedagogicznego i nauczyciele akademiccy składają najserdeczniejsze gratulacje wraz z wyrazami uznania za dotychczasową pracę i osiągnięcia. Niech to szczególne wyróżnienie będzie dla Pani źródłem prawdziwej satysfakcji i zachętą do podejmowania kolejnych wyzwań. Pani sukces staje się wyjątkową inspiracją dla naszej całej Społeczności Akademickiej.

Z wyrazami uznania

Dyrekcja Instytutu Pedagogicznego