Skład Rady Uczelni I Kadencji

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

 

Członkowie spoza wspólnoty Uczelni:

mgr inż. Janusz Komurkiewicz

Przewodniczący Rady Uczelni

mgr Krzysztof Juryk

Członek Rady Uczelni

mgr Joanna Walter

Członek Rady Uczelni


Członkowie reprezentujący wspólnotę Uczelni:

dr Jarosław Handzel

Instytut Ekonomiczny

dr hab. Zenon Jabłoński, prof. PWSZ

Instytut Techniczny

dr hab. Ewa Wilczek-Rużyczka, prof. PWSZ

Instytut Zdrowia

Monika Dyrlaga

Przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studentów