Skład Senatu V Kadencji
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
(1.09.2015 – 31.08.2019)

 

Władze Uczelni

dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw.
Rektor PWSZ, przewodniczący Senatu

dr Marek Reichel, doc.
Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy

dr Halina Potok
Prorektor ds. studenckich i kształcenia

Zbigniew Gorgosz
Kanclerz

Dyrektorzy Instytutów

prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz
Dyrektor Instytutu Ekonomicznego

dr Monika Madej – Cetnarowska
Dyrektor Instytutu Języków Obcych

dr Tomasz Cisoń
Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej

dr Zofia Muzyczka
Dyrektor Instytutu Pedagogicznego

prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj
Dyrektor Instytutu Technicznego

dr hab. Ryszard Gajdosz, prof. nadzw.
Dyrektor Instytutu Zdrowia

Członkowie Senatu pochodzący z wyboru

W grupie nauczycieli akademickich posiadających stopień lub tytuł naukowy:

dr inż. Marek Aleksander, doc.
Instytut Techniczny

dr Iwona Bugajska-Bigos
Instytut Pedagogiczny

dr Ewa Grygiel, doc.
Instytut Kultury Fizycznej

dr Beata Lisowska
Instytut Pedagogiczny

dr Stanisław Malinowski
Instytut Zdrowia

dr Dorota Ogonowska
Instytut Zdrowia

dr inż. Grzegorz Przydatek
Instytut Techniczny

dr Robert Rogowski
Instytut Ekonomiczny

dr Elżbieta Stanisz, doc.
Instytut Języków Obcych

dr Honorata Trzcińska
Instytut Ekonomiczny

dr Monika Zięba-Plebankiewicz
Instytut Języków Obcych

dr Katarzyna Zwolińska-Mirek
Instytut kultury Fizycznej

W grupie nauczycieli akademickich posiadających tytuł zawodowy magistra:

mgr Urszula Cisoń- Apanasewicz
Instytut Zdrowia

W grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

mgr Anna Polek 


W grupie przedstawicieli innych Uczelni:

prof. dr hab. inż. Bogusław Cieślikowski
Uniwersytet Rolniczy

prof. dr hab. inż. Piotr Cyklis
Politechnika Krakowska

dr Stefan Florek
Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Bogusz Mikuła, prof. nadzw.
Uniwersytet Ekonomiczny

prof. dr hab. inż. Oleksander Petrov
Akademia Górniczo-Hutnicza

prof. dr hab. Aleksander Tyka
Akademia Wychowania Fizycznego 


W grupie studentów:

lic. Adriana Bajorek
Instytut Ekonomiczny

Łukasz Citak
Instytut Techniczny

Waldemar Kołodziej
Instytut Techniczny

lic. Karolina Mężyk
Instytut Pedagogiczny

Kornelia Mruk
Instytut Kultury Fizycznej

Mateusz Rumin
Instytut Zdrowia

lic. Marek Uszko
Instytut Ekonomiczny

inż. Michał Żygłowicz
Instytut Ekonomiczny


Z głosem doradczym:

mgr Halina Marcisz
Kwestor

mgr Agata Witrylak – Leszyńska
Dyrektor Biblioteki

dr Renata Żabecka – Chowaniec
Przedstawiciel związków zawodowych