Kontakty Uczelni z partnerami krajowymi i zagranicznymi

PWSZ w Nowym Sączu od początku swego istnienia widzi potrzebę współpracy i nawiązywania kontaktów z innymi uczelniami wyższymi, wyższymi szkołami zawodowymi; krajowymi, jak i zagranicznymi, różnymi instytucjami czy władzami samorządowymi. Uczelnia zawarła porozumienia o współpracy m.in. z krakowskimi uczelniami: Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Pedagogicznym, Uniwersytetem Rolniczym, Akademią Wychowania Fizycznego, Politechniką Krakowską oraz z Uniwersytetem Ekonomicznym. Głównym celem zawartych umów jest możliwość kontynuacji nauki na uzupełniających studiach magisterskich.

PWSZ w Nowym Sączu współpracuje również z uczelniami zagranicznymi na Słowacji, Węgrzech, w Czechach, Rosji, Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Serbii, Chorwacji, Turcji, Norwegii i Danii. Z uczelniami w tych krajach utrzymywane są bliskie kontakty poprzez: wymianę kadry i studentów (szczególnie w ramach programu LLP Erasmus), organizację wspólnych konferencji naukowych, warsztatów, publikacje naukowe i inne przedsięwzięcia.

Głównym celem współpracy z instytucjami samorządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, przedsiębiorstwami oraz firmami w środowisku lokalnym jest umożliwienie studentom odbywania praktyk oraz zdobywania materiałów, danych oraz przeprowadzania badań niezbędnych do opracowywania prac dyplomowych, pracy kół naukowych, uzyskiwania wsparcia finansowego, wspólnych projektów, przedsięwzięć i wielu innych działań.

Bieżąca współpraca z przedsiębiorcami i zakładami pracy jest realizowana bezpośrednio przez Instytuty. Może mieć ona formę realizacji prac dyplomowych wynikających z zapotrzebowania instytucji, doposażania laboratoriów, sponsorowania różnych wydarzeń w uczelni, udostępniania oprogramowania czy bezpłatnego udostępniania sal itp.

Współpraca krajowa

Uczelnie:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Uniwersytet Śląski, Filia w Cieszynie
 • Politechnika Krakowska
 • Politechnika Rzeszowska
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
 • Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Instytucje:

 • Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej
 • Centrum Kształcenia Praktycznego w Nowym Sączu
 • Centrum Medyczne UNO-MED
 • Centrum Rehabilitacji TUKAN
 • Centrum Wikliniarstwa Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem
 • Delta Controls
 • EKOCONSULTANT
 • Europejski Instytut Edukacji Informatycznej
 • FAKRO Sp. z o.o.
 • FCA Poland S.A. Fiat Chrysler Automobiles
 • Firma Vitberg
 • Fundacja ICAM Jezuici
 • Fundacja Instytutu Studiów Wschodnich w Warszawie
 • Fundacja TARCZA
 • Fundacja Rozwoju Regionów w Krakowie, Centrum Operacyjne w Nowym Sączu
 • Fundacja Sądecka
 • GINT w Nowym Sączu „Nauka języków obcych przez Internet”
 • Gmina Chełmiec
 • Gmina Łabowa
 • Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie
 • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 • Instytut Nafty i Gazu-Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie
 • Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Nowym Sączu
 • Komendant Miejskiej Policji w Nowym Sączu
 • Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
 • Kuratorium Oświaty w Krakowie
 • Magnificat Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptoacyjno-Misyjny
 • Małopolska Organizacja Turystyczna
 • Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie
 • MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu
 • Miasto Nowy Sącz
 • Miejski Klub Sportowy "Sandecja" w Nowym Sączu
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Nowym Sączu
 • Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów”
 • Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
 • NEWAG S.A.
 • NOVA Sp. z o.o.
 • Nowosądecka Izba Turystyczna
 • Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Nowym Sączu
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Oddział Małopolski
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Muszynie
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Tarnowie
 • Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych (PIMR) w Poznaniu
 • Popradzki Park Krajobrazowy
 • Poradnia profilaktyki i terapii uzależnień Monar
 • Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Sączu
 • Radio RDN Małopolska
 • Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Nowym Sączu
 • Satel Sp z o.o.
 • Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
 • Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Sądecki Urząd Pracy
 • Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.
 • SOLGRO
 • Społeczno-Kulturalne Towarzystwo Sądeczanin
 • Stowarzyszenie „Sursum Corda” w Nowym Sączu
 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Krakowski
 • Stowarzyszenie Visegrad Maraton RytrO
 • Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KLUB SĄDECKI
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Starym Sączu
 • VITBERG Jacek Sikora
 • Wiśniowski Sp. z o. o. S.K.A.
 • Zakład Karny w Nowym Sączu
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, oddział w Nowym Sączu
 • Zarząd Powiatu Nowosądeckiego
 • Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
 • Związek Strzelecki "Strzelec" 

Patronat PWSZ

PWSZ obejmuje patronatem następujące szkoły ponadgimnazjalne:

 • II Liceum Ogólnokształcące im. Legionów J. Piłsudskiego w Limanowej
 • Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu
 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach
 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Nowym Sączu
 • Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu
 • Zespół Szkół im. Św. Kingi w Łącku
 • Zespół Szkół nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach
 • Zespół Szkół nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowym Sączu
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu
 • Zespół Szkół Rolniczych w Nawojowej
 • Zespół Szkół Samochodowych w Nowym Sączu
 • Zespół Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach
 • Zespół Szkół w Tymbarku
 • Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie
 • Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach

PWSZ wspiera proces kształcenia w następujących szkołach:

 • Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Nowym Sączu
 • Zespół Szkół im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Świniarsku

Współpraca zagraniczna

 • Fundacja Wspierania i Rozwoju Kultury, Nauki i Gospodarki DAGOR (Serbia)
 • Josip Juraj Strossmayer Uniwersytet w Osijek (Chorwacja)
 • Kaliningradzki Uniwersytet (Rosja)
 • Liceum w Saint Nazaire (Francja)
 • Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska” (Ukraina)
 • Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina w Moskwie (Rosja)
 • Państwowy Uniwersytet w Mukaczewie (Ukraina)
 • Powiat Unna (Niemcy)
 • Sankt-Petersburski Uniwersytet Architektury i Budownictwa (Rosja)
 • Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Techniczny im. I. Puluja (Ukraina)
 • Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Techniczny im. I. Puluja (Ukraina)
 • Uniwersytet Mendla w Brnie (Republika Czeska)
 • Uniwersytet Narvik (Norwegia)
 • Uniwersytet Narodowy w Zaporożu (Ukraina)
 • Uniwersytet Podstawowy Shanxi (Chiny)
 • Uniwersytet Preszowski w Preszowie (Słowacja)
 • Uniwersytet Techniczny w Koszycach (Słowacja)
 • Uniwersytet w Pecz (Węgry)
 • Wyższa Szkoła Zawodowa ICAM w Nantes (Francja)

Współpraca zagraniczna w ramach programu Erasmus

 • Jihoceska Univerzita, Ceske Budejovice (Czechy)
 • Ostravska Univerzita (Czechy)
 • Technical University of Liberec (Czechy)
 • VIA University College (Dania)
 • University of Cadiz (Hiszpania)
 • University of Cordoba (Hiszpania)
 • Politechnic Pula (Chorwacja)
 • Institut d'Ingenierie Informatique de Limoges (Francja)
 • Toulouse Catholic University (Francja)
 • Baltic International Academy (Łotwa)
 • Ventspils University College (Łotwa)
 • Goce Delcev University (Macedonia)
 • Hochschule Zittau/Görlitz (Niemcy)
 • Pädagogische Hochschule Karlsruhe (Niemcy)
 • Westfalische Wilhelms-Universitaet Münster (Niemcy)
 • University of Harstad (Norwegia)
 • University of Narvik (Norwegia)
 • Politechnic Institute of Braganca (Portugalia)
 • Pavol Jozef Šafárik University in Košice (Słowacja)
 • Prešovská univerzita v Prešove (Słowacja)
 • The Catholic University in Ruzomberok (Słowacja)
 • Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre (Słowacja)
 • Agri Ibrahim Cecen Universitesi (Turcja)
 • Ahi Evran University (Turcja)
 • Gazi Universitesi, Ankara (Turcja)
 • Istanbul Kavram Vocational School (Turcja)
 • Sakarya University (Turcja)
 • Uludag Universitesi (Turcja)
 • Uniwersytet Sakarya (Turcja)
 • University of Szeged (Węgry)
 • Tomori Pal College (Węgry)
 • Uniwersytet w Weronie (Włochy)
 • Uniwersytet Sannio w Benevento (Włochy)
 • Uniwersytet Niccolo Cusano w Rzymie (Włochy)