Zapraszamy na spotkanie

z Panem Profesorem Wojciechem Kudybą, autorem książki "Próba bólu. O wierszach Joanny Pollakówny".

5 maja 2017 r. godz. 12:00

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, al. Wolności 40

Wstęp wolny!

5 maja 2017

Zapraszamy na IV MIĘDZYNARODOWĄ INTERDYSCYPLINARNĄ KONFERENCJĘ STUDENCKĄ

FROM ANTIQUITY TO POP CULTURE: LANGUAGE, LITERATURE AND SOCIETY

OD ANTYKU DO POPKULTURY: JĘZYK, LITERATURA I SPOŁECZEŃSTWO

 

Termin i miejsce konferencji:

18 maja 2017

Instytut Języków Obcych

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

ul. Kochanowskiego 44

33–300 Nowy Sącz

Termin nadsyłania abstraktów: 01 maja 2017 r.

 

Więcej szczegółów w zakładce Współpraca -> Naukowa -> Konferencje, lub pod tym LINKIEM.

Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
oraz Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej działająca przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
zapraszają do udziału w sesji inspiracyjnej
pn. „Turkusowa organizacja – w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania”.

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 18 maja 2017 r. w godz. 11.30-15.45 w Auli Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu (Al. Wolności 40). Do udziału w sesji zaproszeni zostali ekonomiści, przedstawiciele biznesu, instytucji publicznych i samorządowych oraz bankowych. Wydarzenie odbędzie się w ramach przygotowań do drugiej edycji Open Eyes Economy Summit 2017.

Uprzejmie prosimy o zarejestrowanie się na: seminarium-nowysacz.oees.pl do 11 maja 2017 r.

Wstęp wolny

plakat

Wyżej wspomniane wydarzenie jest skierowane do przedsiębiorców, przedstawicieli sektora publicznego, organizacji pozarządowych oraz pracowników wszystkich szczebli zarówno instytucji prywatnych jak i publicznych. Celem spotkania jest przybliżenie idei nowego paradygmatu organizowania pracy zespołu. Prezentowany model niesie ze sobą wiele zmian, ale doświadczenia pokazują, iż jest on bardzo efektywny.

Wprowadzanie nowych rozwiązań wymaga licznych rozmów i dyskusji. Takie jest również założenie organizowanego wydarzenia, by na forum podmiotów, zainteresowanych poprawą efektywności pracy w swoich organizacjach, omówić zalety i wady nowatorskiego modelu zarządzania organizacją.

Zaproszenie

Program

 

Zapraszamy do lektury artykułu autorstwa Profesora Blikle na temat turkusowej samoorganizacji na stronie:

http://www.moznainaczej.com/Download/Turkus/A.Blikle_Kompendium_turkusowej_samoorganizacji.pdf

 

Dyplomy 2016 - Wystawa wyróżnionych prac absolwentów Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych
PWSZ w Raciborzu oraz PWSZ w Nowym Sączu

 

plakat

 

 

Galeria E/A, przy Bibliotece PWSZ w Nowym Sączu

28 kwietnia - 2 czerwca 2017 r.

wn2017 3

baner loga 

Dyrektor Instytutu Pedagogicznego

dr Zofia Muzyczka

oraz

Komitet Organizacyjny mają zaszczyt zaprosić

na

IV Międzynarodową Konferencję Naukową

na temat

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI – TWÓRCZOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ
W KSZTAŁCENIU ORAZ WYCHOWANIU

organizowaną w dniach 8 – 9 maja 2017 roku

Konferencja odbędzie się pod patronatem

REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU

JM dr hab. inż. Mariusza CYGNARA

PROREKTORA UNIWERSYTETU W PRESZOWIE

prof. PhDr. Milana PORTIKA, PhD.

i
DZIEKANA WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO

Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze

prof. PhDr. Evy SZÓRÁDOVEJ, CSc.

 

Komitet naukowy konferencji:

prof. PhDr. Mária Podhájecká, CSc. (Słowacja) – przewodnicząca

dr hab. prof. nadzw. Wojciech Kudyba (Polska) – przewodniczący

dr hab. prof. nadzw. Anna Klim-Klimaszewska (Polska)

prof. PhDr. Ľudmila Belásová, PhD. (Słowacja)

doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, PhD. (Czechy)

doc. PaedDr. Jana Depešová, PhD. (Słowacja)

doc. PhDr. Adriana Récka, PhD. (Słowacja)

dr hab. prof. nadzw. Zdzisława Zacłona (Polska)

 

Komitet organizacyjny:

dr Beata Lisowska (Polska) – przewodnicząca

dr Iwona Bugajska-Bigos (Polska)

dr Michał Pulit (Polska)

dr Mirosława Socha (Polska)

mgr Bogusława Gaweł (Polska)

Mgr. Ing. Vladimír Gerka (Słowacja)

mgr Marzena Kiełbasa (Polska)

 

W trakcie konferencji przedstawiciele nauki i praktyki edukacyjnej będą prowadzić dyskusje, wymieniać poglądy oraz przedstawiać doświadczenia w następujących obszarach:

· twórczość, zmiana i innowacyjność w ujęciu interdyscyplinarnym,

· społeczne, psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne uwarunkowania twórczości
i innowacyjności w kształceniu oraz wychowaniu,

· szanse i bariery twórczości i innowacyjności w kształceniu oraz wychowaniu,

· twórczość i innowacyjność w edukacji przedszkolnej, szkolnej i pozaszkolnej.

 

Zakres konferencji uwzględnia prezentację wieloaspektowych działań o charakterze naukowym, badawczym i praktycznym w wyżej wymienionych obszarach.

Żywimy głęboką nadzieję, że nasza konferencja będzie dla Państwa okazją do wymiany myśli naukowej, nawiązania nowej współpracy, ale także pozwoli na podziwianie piękna miasta Nowego Sącza.

 

Miejsce konferencji

Hotel Panorama ***
ul. Romanowskiego 4a
33-300 Nowy Sącz

Z poważaniem

Komitet organizacyjny

Pliki do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA


Dyrekcja Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu oraz Turystyczne Koło Naukowe KUKLIK mają zaszczyt zaprosić na II Studencko-Doktoranckie Sympozjum Turystycznych Kół Naukowych, które odbędzie się w dniach 20–22 kwietnia 2017 r. w Nowym Sączu.

Jego ideą będzie wymiana wiedzy, rezultatów badań oraz doświadczeń studentów kół naukowych oraz doktorantów zajmujących się problematyką turystyki i marketingu w takich obszarach, jak:

marketing w działalności przedsiębiorstw i regionów turystycznych,zachowania konsumentów na rynku turystycznym,nowe technologie na rynku turystycznym,globalizacja a turystyka,polityka UE a rozwój turystyki w regionie,konkurencyjność/współpraca przedsiębiorstw i regionów turystycznych.

Koszt udziału w sympozjum 190 zł i obejmuje: udział w sympozjum,2 noclegi, wyżywienie,udział w imprezach towarzyszących,publikację (pod warunkiem uzyskania pozytywnej recenzji).

Publikacja:

Istnieje możliwość publikacji artykułu (od 7 do 10 stron) w monografii z numerem ISBN.

Więcej informacji na stronie Instytutu Ekonomicznego.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wyzwania XXI wieku”

International Scientific Conference "Challenges of the 21st Century"

 

Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

pod patronatem JM Rektora dr hab. inż. Mariusza Cygnara, prof. nadzw.

Nowy Sącz, 18-20.10.2017 r.

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wyzwania XXI wieku” jest doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy, ale również do inspirującej wymiany wzajemnych doświadczeń oraz integracji środowisk naukowych. Celem konferencji będzie skonfrontowanie poglądów, wyników i metod pracy naukowo-badawczej oraz podjęcie dyskusji nad istotnymi aspektami dla współczesnej teorii i praktyki w szkolnictwie wyższym. Mamy nadzieję, że na kanwie referatów przedstawionych w trakcie obrad wywiąże się ożywiona dyskusja, integrująca przedstawicieli różnych dziedzin nauki, a uczestnictwo w Konferencji przyczyni się do nawiązania trwałej współpracy naukowej i zawodowej.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU PRACOWNIKÓW WSZYSTKICH INSTYTUTÓW

ORAZ PRZEDSTAWICIELI UCZELNI POLSKICH I ZAGRANICZNYCH.

Forma wystąpienia:

1) Referaty

2) Sesja plakatowa

 

Publikacja

Rezultatem konferencji będzie opublikowanie przez Wydawnictwo Naukowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu kilku monografii naukowych, adekwatnie do zaplanowanych paneli tematycznych.

 

Panele tematyczne:

1) Wyzwania XXI wieku w naukach medycznych, o zdrowiu i kulturze fizycznej.

Challenges of the 21st Century in Medical Sciences, Health and Physical Education.

2) Wiodące innowacje XXI wieku w ekonomii, zarządzaniu i technologiach wytwarzania.

Challenges of the 21st Century: Leading Innovations in the Economics, Management and Production Technologies.

3) Wyzwania XXI wieku: skuteczna komunikacja – wymiar pedagogiczny i językowy.

Challenges of the 21st Century: Effective Communication – Pedagogical and Linguistic Aspects.

4) Wyzwania XXI wieku – mobilność w szkolnictwie wyższym.

Challenges of the 21st Century – Mobility in Higher Education.

 

Program i szczegółowe informacje na stronie: http://mkn.pwsz-ns.edu.pl/index.php/pl-pl/

kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. +48 18 547 56 02 lub 18 443 45 45 wew. 102 lub 101

LIDER WIEDZY EKONOMICZNEJ

KONKURS O PUCHAR REKTORA PWSZ

Temat Konkursu: „e-Administracja wyzwaniem XXI wieku”

Celem Konkursu jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych.

Przyjęta formuła Konkursu ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Pokładamy nadzieję, że laureaci i finaliści Konkursu zasilą w przyszłości kadry menadżerów, nauczycieli akademickich i fachowców z różnych dziedzin praktyki gospodarczej.

Informacje ogólne

Lider Wiedzy Ekonomicznej – Konkurs o Puchar Rektora PWSZ dla szkół ponadgimnazjalnych organizowany jest przez Instytut Ekonomiczny PWSZ w Nowym Sączu.

Pytania o charakterze otwartym i pytania testowe będą odzwierciedlać problematykę zawartą w programie Konkursu, z uwzględnieniem zagadnień przedstawionych w literaturze zalecanej w przygotowaniach do Konkursu.

Konkurs o Puchar Rektora PWSZ ma charakter dwu-stopniowych eliminacji:

I etap - eliminacje szkolne – 17.03.2017 r. – godz. 10.00 – 12.00 – w szkołach partnerskich

II etap - eliminacje centralne – 07.04.2017 r. – godz. 9.00 – 10.30 – Instytut Ekonomiczny PWSZ

Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą wyłącznie drogą e-mailową do dnia 10.03.2017 r. Formularz zgłoszeń do pobrania ze strony internetowej Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu: http://www.pwsz-ns.edu.pl/ie/.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu zamieszczone zostały na stronie internetowej Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu: http://www.pwsz-ns.edu.pl/ie/ (w tym zagadnienia wraz zalecaną literaturą) oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1639155929727667/

DLA ZWYCIĘZCY ORAZ II I III MIEJSCA PRZEWIDZIELIŚMY ATRAKCYJNE NAGRODY

Uczniom zainteresowanym Konkursem umożliwia się korzystanie ze zbiorów bibliotecznych czytelni. Ponadto jest możliwość wypożyczenia wybranych pozycji literaturowych przez Nauczyciela (Opiekuna).

Biblioteka mieści się w Nowym Sączu przy Alejach Wolności 40 (godziny otwarcia wypożyczalni: poniedziałek - piątek: 9.00-16.00, sobota: 8.30-10.00; czytelnia jest czynna: poniedziałek: 9.00-16.00, wtorek – piątek: 8.00-17.00, sobota: 10.00-14.00).

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Zagadnienia ogólne oraz szczegółowe wraz proponowaną z literaturą

UWAGA: przedłożony termin zgłoszeń na konferencję: deadline: 26 / 02 / 2017

 

Zachęcamy pracowników PWSZ w Nowym Sączu do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej,

nt. "PROBLEMS AND DILEMMAS OF TEACHING AND LEARNING THEORY AND PRACTICE IN FORMAL EDUCATION", która odbędzie się w Serbii w dniach 26-27 maja 2017 r. 

Organizatorem konferencji jest Wydział Edukacji Uwersytetu w Belgradzie w partnestwie z: Pedagogical Faculty of the University St Climent Ohridski in Bitola, Faculty for Educational Sciences, Psychology and Social Sciences of the University Aurel Vlaicu in Arad, Pedagogical Faculty of the University of Maribor, University for Teacher Education in Bienne, Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb oraz PWSZ w Nowym Sączu.

 

Tematyka konferencji:

· Problems and Dilemmas of Contemporary Formal Education (from Preschool to Andragogical Didactics) and Their Implications in Teaching and Learning,

· Problems and Dilemmas of Teaching and Learning Mathematics in Theory and Practice,

· Problems and Dilemmas of Teaching and Learning Language and Literature (Mother Tongue and Foreign Languages) in Theory and Practice,

· Problems and Dilemmas of Teaching and Learning Science and Social Studies in Theory and Practice,

· Problems and Dilemmas of Teaching and Learning Arts in Theory and Practice,

· Problems and Dilemmas of Teaching and Learning Physical Education in Theory and Practice,

· Problems and Dilemmas of Applying ICT in Formal Education.

 

Ważne daty:

· Application submission and title and abstract submission deadline: 26 February 2017

· Acceptance of papers notification deadline: 1 April 2017

· Full paper submission deadline: 1 July 2017

· Conference fee due by: 1 May 2017

· Conference language: English and Serbian

· Conference dates and venue: 26 and 27 May 2017, Arandjelovac (75 km from Belgrade), hotel Izvor (http://www.a-hotel-izvor.com).

 

Więcej informacji w Dziale nauki, rozwoju i współpracy, tel. 18 547 56 02 wew. 102 lub 101.

szczegóły