Dyrekcja Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu oraz Turystyczne Koło Naukowe KUKLIK mają zaszczyt zaprosić na II Studencko-Doktoranckie Sympozjum Turystycznych Kół Naukowych, które odbędzie się w dniach 20–22 kwietnia 2017 r. w Nowym Sączu.

Jego ideą będzie wymiana wiedzy, rezultatów badań oraz doświadczeń studentów kół naukowych oraz doktorantów zajmujących się problematyką turystyki i marketingu w takich obszarach, jak:

marketing w działalności przedsiębiorstw i regionów turystycznych,zachowania konsumentów na rynku turystycznym,nowe technologie na rynku turystycznym,globalizacja a turystyka,polityka UE a rozwój turystyki w regionie,konkurencyjność/współpraca przedsiębiorstw i regionów turystycznych.

Koszt udziału w sympozjum 190 zł i obejmuje: udział w sympozjum,2 noclegi, wyżywienie,udział w imprezach towarzyszących,publikację (pod warunkiem uzyskania pozytywnej recenzji).

Publikacja:

Istnieje możliwość publikacji artykułu (od 7 do 10 stron) w monografii z numerem ISBN.

Więcej informacji na stronie Instytutu Ekonomicznego.

XCVII Sądeckie Konwersatorium Naukowe w Instytucie Kultury Fizycznej

Zapraszamy na zajęcia warsztatowe z zakresu:

Mechanicznego diagnozowania i terapii wg koncepcji McKenziego, w dniu 24 marca 2017 r. o godz. 9.00 (aula A)

Prowadzący: mgr Jacek Tuz – terapeuta dyplomowany Instytutu McKenziego

(Dyplom Międzynarodowego Instytutu McKenziego z zakresu Diagnozowania i Terapii Mechanicznej)

Wstęp wolny

UWAGA! 

Nabór na studia w roku akademickim 2017/18  oraz praktyki studenckie w roku 2017
w ramach Programu Erasmus+ mija z dniem 15 kwietnia 2017 r.

 

Zapraszamy do składania aplikacji na wyjazdy do uczelni partnerskich na semestr zimowy roku akademickiego 2017/18. Prosimy o zapoznanie się z zasadami wyjazdów na stronie PWSZ oraz na stronie internetowej wybranej uczelni.

 

Studenci, którzy indywidualnie zorganizowali sobie miejsce praktyk proszeni są o pilny kontakt z Działem Nauki, Rozwoju i Współpracy (Rektorat pok. 14 i 15) w terminie do 15 kwietnia 2017 r.

Więcej informacji w zakładce Erasmus+ oraz na www.erasmusplus.org.pl

Oferty praktyk w Wielkiej Brytanii m.in na stronie Agencji ESPA ; w Grecji i na Cyprze na stronie Agencji Algoos ; w Hiszpanii na stronie Agencji IES-consulting

Zachęcamy do korzystania z platformy internetowej erasmusintern.org

 

Wszyscy zakwalifikowani studenci otrzymują wysokie wsparcie finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą.

 

Więcej informacji w Rektoracie: pok. 14 i 15 (pon-pt godz. 8:00-15:00).

 

 

 

KURS PODSTAWOWY SYSTEMU JĘZYKOWO - MIGOWEGO

(Język migowy)

 

Pierwsze zajęcia planowane są 28 marca 2017 r. (wtorek) w godz. 17.00-20.00 w Instytucie Pedagogicznym.

 

Osoby zainteresowane kursem proszone są o złożenie dokumentów w Sekretariacie Instytutu Pedagogicznego do dnia 21 marca 2017 r.

 

STUDENCI PWSZ W NOWYM SĄCZU, KTÓRZY POSIADAJĄ WAŻNE ORZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, MOGĄ OTRZYMAĆ CAŁKOWITE DOFINANSOWANIE KURSU.

 

Informacje o kursie:

· Liczba godzin: 60 godzin

· Odpłatność za kurs: 280 zł/ osoba

· Wymagane dokumenty: Kwestionariusz osobowy – dostępny na stronie Uczelni lub w Sekretariacie Instytutu

· Uczestnicy kursu:

- Osoby zainteresowane nauką języka migowego na poziomie podstawowym.

- Studenci, absolwenci, słuchacze studiów podyplomowych

· Pozostałe informacje:

Uczestnik kursu:

- jest przygotowany do prowadzenia z osobami niesłyszącymi nieskomplikowanych dialogów w języku migowym i przy pomocy komunikacji totalnej,

- potrafi wspierać osoby niesłyszące podczas załatwiania przez nich spraw osobistych w urzędach i instytucjach,

- potrafi poprawnie migać znaki alfabetu, liczebników i znaki ideograficzne zawarte w programie kursu,

- zna ogólna problematykę uszkodzeń słuchu oraz jej konsekwencje w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej niesłyszącego,

- rozumie konieczność specjalnej edukacji i rehabilitacji osób niesłyszących.

 

Po zakończeniu uczestnik otrzymuje imienne świadectwo ukończenia kursu.

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej www.pwsz-ns.edu.pl/ip/

oraz w Sekretariacie Instytutu Pedagogicznego PWSZ w Nowym Sączu

ul. Chruślicka 6, Nowy Sącz

tel.: 018 441 45 92

 

Koło Naukowe Vehiculum działające w Instytucie Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu ma zaszczyt zaprosić do udziału w I Konferencji naukowej pt. „Przemysł i systemy transportowe”.

Patronat nad wydarzeniem objął dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak.
Konferencja odbędzie się w dniach 19–21 kwietnia 2017 r.

Więcej informacji na stronie http://it.pwsz-ns.edu.pl/vehiculum

LIDER WIEDZY EKONOMICZNEJ

KONKURS O PUCHAR REKTORA PWSZ

Temat Konkursu: „e-Administracja wyzwaniem XXI wieku”

Celem Konkursu jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych.

Przyjęta formuła Konkursu ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Pokładamy nadzieję, że laureaci i finaliści Konkursu zasilą w przyszłości kadry menadżerów, nauczycieli akademickich i fachowców z różnych dziedzin praktyki gospodarczej.

Informacje ogólne

Lider Wiedzy Ekonomicznej – Konkurs o Puchar Rektora PWSZ dla szkół ponadgimnazjalnych organizowany jest przez Instytut Ekonomiczny PWSZ w Nowym Sączu.

Pytania o charakterze otwartym i pytania testowe będą odzwierciedlać problematykę zawartą w programie Konkursu, z uwzględnieniem zagadnień przedstawionych w literaturze zalecanej w przygotowaniach do Konkursu.

Konkurs o Puchar Rektora PWSZ ma charakter dwu-stopniowych eliminacji:

I etap - eliminacje szkolne – 17.03.2017 r. – godz. 10.00 – 12.00 – w szkołach partnerskich

II etap - eliminacje centralne – 07.04.2017 r. – godz. 9.00 – 10.30 – Instytut Ekonomiczny PWSZ

Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą wyłącznie drogą e-mailową do dnia 10.03.2017 r. Formularz zgłoszeń do pobrania ze strony internetowej Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu: http://www.pwsz-ns.edu.pl/ie/.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu zamieszczone zostały na stronie internetowej Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu: http://www.pwsz-ns.edu.pl/ie/ (w tym zagadnienia wraz zalecaną literaturą) oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1639155929727667/

DLA ZWYCIĘZCY ORAZ II I III MIEJSCA PRZEWIDZIELIŚMY ATRAKCYJNE NAGRODY

Uczniom zainteresowanym Konkursem umożliwia się korzystanie ze zbiorów bibliotecznych czytelni. Ponadto jest możliwość wypożyczenia wybranych pozycji literaturowych przez Nauczyciela (Opiekuna).

Biblioteka mieści się w Nowym Sączu przy Alejach Wolności 40 (godziny otwarcia wypożyczalni: poniedziałek - piątek: 9.00-16.00, sobota: 8.30-10.00; czytelnia jest czynna: poniedziałek: 9.00-16.00, wtorek – piątek: 8.00-17.00, sobota: 10.00-14.00).

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Zagadnienia ogólne oraz szczegółowe wraz proponowaną z literaturą

UWAGA: przedłożony termin zgłoszeń na konferencję: deadline: 26 / 02 / 2017

 

Zachęcamy pracowników PWSZ w Nowym Sączu do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej,

nt. "PROBLEMS AND DILEMMAS OF TEACHING AND LEARNING THEORY AND PRACTICE IN FORMAL EDUCATION", która odbędzie się w Serbii w dniach 26-27 maja 2017 r. 

Organizatorem konferencji jest Wydział Edukacji Uwersytetu w Belgradzie w partnestwie z: Pedagogical Faculty of the University St Climent Ohridski in Bitola, Faculty for Educational Sciences, Psychology and Social Sciences of the University Aurel Vlaicu in Arad, Pedagogical Faculty of the University of Maribor, University for Teacher Education in Bienne, Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb oraz PWSZ w Nowym Sączu.

 

Tematyka konferencji:

· Problems and Dilemmas of Contemporary Formal Education (from Preschool to Andragogical Didactics) and Their Implications in Teaching and Learning,

· Problems and Dilemmas of Teaching and Learning Mathematics in Theory and Practice,

· Problems and Dilemmas of Teaching and Learning Language and Literature (Mother Tongue and Foreign Languages) in Theory and Practice,

· Problems and Dilemmas of Teaching and Learning Science and Social Studies in Theory and Practice,

· Problems and Dilemmas of Teaching and Learning Arts in Theory and Practice,

· Problems and Dilemmas of Teaching and Learning Physical Education in Theory and Practice,

· Problems and Dilemmas of Applying ICT in Formal Education.

 

Ważne daty:

· Application submission and title and abstract submission deadline: 26 February 2017

· Acceptance of papers notification deadline: 1 April 2017

· Full paper submission deadline: 1 July 2017

· Conference fee due by: 1 May 2017

· Conference language: English and Serbian

· Conference dates and venue: 26 and 27 May 2017, Arandjelovac (75 km from Belgrade), hotel Izvor (http://www.a-hotel-izvor.com).

 

Więcej informacji w Dziale nauki, rozwoju i współpracy, tel. 18 547 56 02 wew. 102 lub 101.

szczegóły

 

 

 

W imieniu Dyrekcji Instytutu Języków Obcych PWSZ w Nowym Sączu zapraszamy do wzięcia udziału w Międzyszkolnym Konkursie Lingwistycznym „DUET”.

Konkurs „DUET” przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a jego celem jest przede wszystkim promowanie i popularyzowanie nauki języków obcych oraz stwarzanie uczniom możliwości współzawodnictwa w zakresie umiejętności i uzdolnień lingwistycznych. Konkurs jest dwuetapowy.

Etap wewnętrzny przeprowadzany będzie 26 stycznia 2017 przez nauczycieli uczących języków obcych.

Etap międzyszkolny, finałowy odbędzie się w Instytucie Języków Obcych PWSZ w Nowym Sączu:

- 28 marca 2017 – część pisemna,

- 26 kwietnia 2017 – część ustna.

Uczestnicy konkursu muszą wykazać się wiedzą i umiejętnościami równocześnie w zakresie dwóch języków obcych. Językiem podstawowym – obowiązkowym jest język angielski. Drugim językiem do wyboru jest język niemiecki, francuski lub rosyjski.

 

Więcej informacji na stronie Instytutu Języków Obcych.

walki

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA ZAPRASZA NA:

I NOWOSĄDECKIE WARSZTATY SZTUK I SPORTÓW WALKI

Termin: 12 stycznia 2017 r. godz. 15.00 - 18.00 (warsztaty)
godz. 18.00 - 19.00 (pokazy)

Miejsce: Hala Treningowa Instytut Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Sekcje oraz prowadzący:
AZS PWSZ w Nowym Sączu - Piotr Dobosz
Aikido - Marek Śledziński
Sambo-systema - Czesław Poczykowski
Krav maga - Cristian Colin
Brazylijskie Jujitsu - Jan Tokarczyk
Taekwondo - Janusz Kowalczyk
Astral Team - Piotr Dobosz

Serdecznie zapraszamy zawodników, trenerów, sekcje i kluby sportowe, studentów oraz wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu!!!

W dniu 17 grudnia 2016 r. w Instytucie Kultury Fizycznej odbędzie się Konferencja metodyczno-szkoleniowa dla trenerów piłki nożnej i nauczycieli wychowania fizycznego we współpracy z Wydziałem Szkolenia OZPN w Nowym Sączu oraz Małopolskim Związkiem Piłki Nożnej w Krakowie. Szczegółowe informacje w Instytucie Kultury Fizycznej