Dyplomy 2016 - Wystawa wyróżnionych prac absolwentów Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych
PWSZ w Raciborzu oraz PWSZ w Nowym Sączu

 

plakat

 

 

Galeria E/A, przy Bibliotece PWSZ w Nowym Sączu

28 kwietnia - 2 czerwca 2017 r.