Zapraszamy na  XCVIII Konwersatorium Naukowe do Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ

Tym razem naszym gościem będzie - Tomasz Kowalski: Alfabet zmian. Nowe narzędzia, style i metody komunikacji.

Wtorek 30 maja 2017 r. godz 7.45 - 10.20 aula A IKF PWSZ w Nowym Sączu