Informacje ogólne

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Ratownictwo medyczne w służbach mundurowych”, która odbędzie się w dniach 9 – 10 października 2018 r. w Nowym Sączu.

 

Konferencja obejmować będzie następujące zagadnienia:

· Problematyka realizacji zakresu zadań ratownictwa medycznego w służbach mundurowych.

· Współdziałanie służb mundurowych w ramach realizacji zadań własnych w obszarze ratownictwa medycznego.

· Współdziałanie służb mundurowych z jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

· Zakres działań ratownika medycznego w służbach mundurowych.

 

Dokładny program konferencji, warsztatów zostanie podany w II komunikacie.

Osoby wyrażające chęć czynnego uczestnictwa oraz publikacji pokonferencyjnej proszone są o wysłanie zgłoszenia oraz streszczenia pracy do 30 lipca 2018 r., natomiast całego artykułu do 30 sierpnia 2018 r. Dokładne wytyczne dotyczące przygotowania artykułu do druku, zostaną przesłane osobom zainteresowanym publikacją.

Wyróżnione przez Komitet Naukowy prace, zostaną opublikowane w czasopismach naukowych.

 

Opłata rejestracyjna:

1. Udział bierny - 250 zł (wpłata do 28 września 2018 roku);

obejmuje: udział we wszystkich sesjach, warsztatach, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, lunch i przerwy kawowe.
Opłata studencka (studenci PWSZ w Nowym Sączu ) – 100 zł:

2. Udział czynny - 450 zł (wpłata do 28 września 2018 roku);

obejmuje: udział we wszystkich sesjach, warsztatach, materiały konferencyjne, możliwość wygłoszenia referatu; certyfikat uczestnictwa, publikacja jednej pracy, lunch
i przerwy kawowe.

3. Udział czynny ze stoiskiem – 1500 zł (wpłata do 28 września 2018 roku);

obejmuje: możliwość wygłoszenia referatu (max 20 min), możliwość wystawienia stoiska (max 9 m²), udział we wszystkich sesjach, warsztatach, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, lunch (dla max 3 osób) i przerwy kawowe.

Szczegółowy program Konferencji, zawierający tematy zakwalifikowanych prezentacji, zostanie przesłany jako kolejny komunikat.

Punkty edukacyjne dla ratowników medycznych:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 roku w spraie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz 1884) za udział w Konferencji zostanie przyznane:

a) 4 punkty za udział bierny w konferencji,

b) 10 punktów za przygotowanie i wygłoszenie referatu

c) 14 punktów za udział czynny w konferencji (udział + referat)