Student

Data ogłoszenia 10.01.2018 r.

KONKURS nr 2/2018 O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z WŁASNEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu za wyróżniające się osiągnięcia naukowe

Dodatkowe wymagania:

· zaliczenie, w terminie przewidzianym regulaminem studiów, co najmniej pierwszego roku studiów,

· uzyskanie średniej ocen za dotychczasowy okres studiów co najmniej 4,5,

· wzorowe wypełnianie obowiązków studenta, określonych w regulaminie studiów.

Okres przyznawania stypendium – jednorazowe

Kwota stypendium – 1000,00 zł

Maksymalna liczba stypendiów w 2018 r. – 15

Miejsce i termin składania: Sekretariaty instytutów do 19 lutego 2018 r.

Regulamin przyznawania stypendiów dla pracowników i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z własnego funduszu stypendialnego zatwierdzony decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr: MNiSW-DNS-WSP- 6101-13723-3/ZM/11 z dnia 31.03.2011 r.

Wniosek o przyznanie stypendium za wyróżniające się osiągnięcia naukowe z Własnego Funduszu Stypendialnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Wniosek studenta (WORD)