knp 2017

NOWOŚĆ!

Tytuł: Pedagog w kontekstach współczesności
Pod redakcją: Zdzisławy Zacłony, Renáty Bernátovej
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2017
ISBN: 978-83-65575-16-6
Objętość: 140 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

kultura organizacyjna 2017

NOWOŚĆ!

Tytuł: Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia
Pod redakcją: Iwony Gawron, Teresy Myjak
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2017
ISBN: 978-83-65575-17-3
Objętość: 112 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

annales 2017

NOWOŚĆ!

Tytuł: Annales Paedagogicae Nova Sandes - Presoves VII
Pod redakcją: Zdzisławy Zacłony, Renáty Bernátovej
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2017
ISBN: 978-83-65575-15-9
Objętość: 149 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

studia ekonomiczne nr 1

NOWOŚĆ!

Tytuł: STUDIA EKONOMICZNE. Gospodarka · Społeczeństwo · Środowisko Nr 1/2017 (1)
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2017
ISSN: 2544-6916
Objętość: 77 s.
Wersja elektroniczna publikacji na: studiaekonomiczne.pwsz-ns.edu.pl

neophilologica 11 2017

NOWOŚĆ!

Tytuł: From Here to There... Neophilologica Sandeciensia 11
Pod redakcją: Katarzyny Jasiewicz, Moniki Zięby-Plebankiewicz
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2017
ISBN: 978-83-65575-13-5
Objętość: 85 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

marketing w rozwoju 2017

NOWOŚĆ!

Tytuł: Marketing w rozwoju miast i regionów
Pod redakcją: Marka Reichela, Pauliny Rydwańskiej
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2017
ISBN: 978-83-65575-14-2
Objętość: 129 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

from antiquity 2017 copy

NOWOŚĆ!

Tytuł: From Antiquity to Pop Culture: Language, Literature and Society...
Pod redakcją: Katarzyny Jasiewicz
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2017
ISBN: 978-83-65575-12-8
Objętość: 70 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

 

rosyjska marka handlowa 2017

NOWOŚĆ!

Tytuł: Rosyjska marka handlowa. Российский торговый бренд
Autorzy: Grzegorz A. Ziętala
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2017
ISBN: 978-83-65575-09-8
Objętość: 150 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

podstawy elektrokardiografii 2017

NOWOŚĆ!

Tytuł: Podstawy elektrokardiografii. Podręcznik dla ratowników medycznych, pielęgniarek oraz studentów...
Autorzy: Stanisław Malinowski, Elżbieta Rafa
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2017
ISBN: 978-83-65575-06-7
Objętość: 94 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

przemysł i sytemy transportowe 2017

NOWOŚĆ!

Tytuł: „Przemysł i systemy transportowe”. I Konferencja Kola Naukowego Vehiculum
Pod redakcją: Sławomira Kowalskiego
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2017
ISBN: 978-83-65575-07-4
Objętość: 156 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu