współczesne wyzwania 2017

NOWOŚĆ!

Tytuł: Współczesne wyzwania na rynku turystycznym
Pod redakcją: Agaty Niemczyk
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2017
ISBN: 978-83-65575-04-3
Objętość: 169 s.

Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

hasior 2017

NOWOŚĆ!

Tytuł: Hasior - Assemblage 2016. Międzynarodowy projekt artystyczny
Pod redakcją: Iwony Bugajskiej-Bigos, Karola Gąsienicy-Szostaka, Anny Steligi
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2017
ISBN: 978-83-65575-05-0
Objętość: 94 s.

Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

polskie miasta i regiony 2016

NOWOŚĆ!

Tytuł: Polskie miasta i regiony – konkurencyjne, innowacyjne, dynamiczne?
Pod redakcją: Marka Reichela, Joanna Marcisz
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2016
ISBN: 978-83-65575-00-5
Objętość: 66 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

wzory i przykłady ewidencji 2016

NOWOŚĆ!

Tytuł: Wzory i przykłady ewidencji operacji gospodarczych w jednostkach budżetowych
Autor: Helena Zielińska
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2016
ISBN: 978-83-65575-01-2
Objętość: 96 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

twórczość i edukacja artystyczna 2016

NOWOŚĆ!

Tytuł: Twórczość i edukacja artystyczna
Pod redakcją: Iwony Bugajskiej-Bigos, Karola Gąsienicy-Szostaka
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2016
ISBN: 978-83-63196-95-0
Objętość: 160 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

matematyka w przyrodzie i sztuce 4 2016

NOWOŚĆ!

Tytuł: Matematyka w przyrodzie i sztuce – matematyka, przyroda i sztuka w kształceniu powszechnym tom 4
Pod redakcją: Adama Płockiego
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2016
ISBN: 978-83-63196-93-6
Objętość: 300 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

o kształceniu przyszłych nauczycieli 2016

NOWOŚĆ!

Tytuł: O kształceniu przyszłych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
Pod redakcją: Zdzisławy Zacłony, Renáty Bernátovej
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2016
ISBN: 978-83-63196-98-1
Objętość: 166 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

words ideas interpretations 2016

NOWOŚĆ!

Tytuł: Words - Ideas - Interpretations
Pod redakcją: Katarzyny Jasiewicz
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2016
ISBN: 978-83-63196-96-7
Objętość: 68 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

neophilologica sandeciensia 10 2016

NOWOŚĆ!

Tytuł: Pomiędzy słowem a obrazem. Neophilologica Sandeciensia 10
Pod redakcją: Katarzyny Jasiewicz, Moniki Zięby-Plebankiewicz
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2016
ISBN: 978-83-63196-99-8
Objętość: 56 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

polska w unii europejskiej 2016

NOWOŚĆ!

Tytuł: Polska w Unii Europejskiej - szanse i wyzwania
Pod redakcją: Adama Rybarskiego
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2016
ISBN: 978-83-63196-90-5
Objętość: 196 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu