1-76

Nr

uchwały

data W sprawie:
1/2012 23.03.2012r. opinii o nawiązanie stosunku pracy z nauczycielami akademickimi
2/2012 23.03.2012r. uchwalenia statutu
3/2012 23.03.2012r. uchwalenia Misji uczelni
4/2012 23.03.2012r.

uchwalenia Regulaminu studiów

Załącznik do Uchwały

5/2012 23.03.2012r. uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych
6/2012 23.03.2012r. zmiany nazwy specjalności na kierunku Ekonomia
7/2012 23.03.2012r. likwidacji specjalności na kierunku Ekonomia
8/2012 23.03.2012r. likwidacji specjalności na kierunku Pedagogika
9/2012 23.03.2012r. likwidacji specjalności na kierunku Wychowanie fizyczne
10/2012 23.03.2012r. likwidacji studiów podyplomowych i kursów dokształcających utworzonych w Instytucie Ekonomicznym
11/2012 23.03.2012r. likwidacji kursów instruktorskich utworzonych w Instytucie Kultury Fizycznej
12/2012 23.03.2012r. likwidacji studiów podyplomowych i kursów dokształcających utworzonych w Instytucie Technicznym
13/2012 23.03.2012r.

określenia efektów kształcenia dla kierunku Informatyka

Załącznik do Uchwały
Zbiór efektów kierunkowych
Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych

14/2012 23.03.2012r.

określenia efektów kształcenia dla kierunku Mechatronika

Załącznik do Uchwały
Zbiór efektów kierunkowych
Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych
Pokrycie efektów obszarowych efektami kierunkowymi

15/2012 23.03.2012r.

określenia efektów kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Załącznik do Uchwały
Zbiór efektów kierunkowych
Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych

16/2012 23.03.2012r.

określenia efektów kształcenia dla kierunku Ekonomia

Załącznik do Uchwały

17/2012 23.03.2012r.

określenia efektów kształcenia dla kierunku Wychowanie fizyczne

Załącznik do Uchwały

18/2012 23.03.2012r.

określenia efektów kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Załącznik do Uchwały

19/2012 23.03.2012r.

określenia efektów kształcenia dla kierunku Matematyka

Załącznik do Uchwały

20/2012 23.03.2012r.

określenia efektów kształcenia dla kierunku Pedagogika

Załącznik do Uchwały

21/2012 23.03.2012r. przyjęcia Uczelnianego systemu zapewniania jakości kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu
22/2012 23.03.2012r. trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim w 2012 roku
23/2012 23.03.2012r. zatwierdzenia planu inwestycji i remontów na 2012 rok
24/2012 27.04.2012r. warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2013/2014
25/2012 27.04.2012r. likwidacji specjalności kształcenia na studiach podyplomowych utworzonych w Instytucie Języków Obcych
26/2012 27.04.2012r. likwidacji kursów dokształcających utworzonych w Instytucie Języków Obcych
27/2012 27.04.2012r. likwidacji kursów dokształcających utworzonych w Instytucie Zdrowia
28/2012 27.04.2012r.

określenia opisu efektów kształcenia dla kierunku Filologia

Załącznik do Uchwały

29/2012 27.04.2012r.

określenia opisu efektów kształcenia dla kierunku Ratownictwo medyczne

Załącznik do Uchwały

30/2012 27.04.2012r.

określenia opisu efektów kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na studiach II stopnia

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych
Pokrycie efektów obszarowych efektami kierunkowymi

31/2012 27.04.2012r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok
32/2012 27.04.2012r. Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu
33/2012 01.06.2012r. likwidacji specjalności kształcenia na kierunku Filologia, na studiach pierwszego stopnia
34/2012 01.06.2012r. utworzenia specjalności kształcenia na kierunku Filologia, na studiach pierwszego stopnia
35/2012 01.06.2012r. utworzenia specjalności kształcenia na kierunku Wychowanie fizyczne, na studiach pierwszego stopnia
36/2012 01.06.2012r. likwidacji specjalności kształcenia na studiach podyplomowych, utworzonych w Instytucie Technicznym
37/2012 01.06.2012r. określenia opisu efektów kształcenia dla nowo tworzonego kierunku Administracja, na studiach pierwszego stopnia
38/2012 01.06.2012r.

uchwalenia planu i programu studiów dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, na studiach pierwszego stopnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały (cz. 1)
Załącznik Nr 1 do Uchwały (cz. 2)
Załącznik Nr 2 do Uchwały (cz. 1)
Załącznik Nr 2 do Uchwały (cz. 2)

39/2012 01.06.2012r. uchwalenia planu i programu studiów dla kierunku Filologia, na studiach pierwszego stopnia
40/2012 01.06.2012r.

uchwalenia planu i programu studiów dla kierunku Matematyka, na studiach pierwszego stopnia

Załącznik do Uchwały (cz. 1)
Załącznik do Uchwały (cz. 2)

41/2012 01.06.2012r.

uchwalenia planu i programu studiów dla kierunku Pedagogika, na studiach pierwszego stopnia

Załącznik nr 1 do Uchwały (cz. 1)
Załącznik nr 1 do Uchwały (cz. 2)
Załącznik nr 1 do Uchwały (cz. 3)
Załącznik nr 1 do Uchwały (cz. 4)
Załącznik nr 1 do Uchwały (cz. 5)
Załącznik nr 1 do Uchwały (cz. 6)
Załącznik nr 1 do Uchwały (cz. 7)
Załącznik nr 2 do Uchwały (cz. 1)
Załącznik nr 2 do Uchwały (cz. 2)

42/2012 01.06.2012r.

uchwalenia planu i programu studiów dla kierunku Wychowanie fizyczne, na studiach pierwszego stopnia

Załącznik nr 1 do Uchwały (cz. 1)
Załącznik nr 1 do Uchwały (cz. 2)
Załącznik nr 1 do Uchwały (cz. 3)
Załącznik nr 2 do Uchwały (cz. 1)
Załącznik nr 2 do Uchwały (cz. 2)

43/2012 01.06.2012r. zmieniająca Regulamin studiów
44/2012 01.06.2012r. zmieniająca uchwałę Nr 10/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2012/2013
45/2012 01.06.2012r. warunków i trybu rekrutacji dla studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2012/2013, na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji
46/2012 01.06.2012r. zmieniająca uchwałę Nr 8/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia liczby miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
47/2012 01.06.2012r. wyboru przedstawicieli nauczycieli akademickich do składu Rady Bibliotecznej
48/2012 01.06.2012r. zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2012 rok
49/2012 29.06.2012r. zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademicckich, rodzaju zajęć dydaktywnych, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2012/2013
50/2012 29.06.2012r. obniżenia JM Rektorowi wymiaru zajęć dydaktycznych
51/2012 29.06.2012r.

określenia opisu efektów kształcenia dla kierunku Pielęgniarstwo na studiach pierwszego stopnia

Załącznik do Uchwały (cz. 1)
Załącznik do Uchwały (cz. 2)

52/2012 29.06.2012r.

uchwalenia planu i programu studiów dla kierunku Ekonomia, na studiach pierwszego stopnia

Załącznik nr 1 do Uchwały (cz. 1)
Załącznik nr 1 do Uchwały (cz. 2)
Załącznik nr 1 do Uchwały (cz. 3)
Załącznik nr 1 do Uchwały (cz. 4)
Załącznik nr 2 do Uchwały (cz. 1)
Załącznik nr 2 do Uchwały (cz. 2)
Załącznik nr 2 do Uchwały (cz. 3)
Załącznik nr 2 do Uchwały (cz. 4)

53/2012 29.06.2012r.

uchwalenia planu i programu studiów dla kierunku Informatyka, na studiach pierwszego stopnia

Załącznik nr 1 do Uchwały
Załącznik nr 2 do Uchwały

54/2012 29.06.2012r.

uchwalenia planu i programu studiów dla kierunku Mechatronika, na studiach pierwszego stopnia

Załącznik nr 1 do Uchwały (cz. 1)
Załącznik nr 1 do Uchwały (cz. 2)
Załącznik nr 2 do Uchwały (cz. 1)
Załącznik nr 2 do Uchwały (cz. 2)

55/2012 29.06.2012r.

uchwalenia planu i programu studiów dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, na studiach pierwszego stopnia

Załącznik nr 1 do Uchwały (cz. 1)
Załącznik nr 1 do Uchwały (cz. 2)
Załącznik nr 1 do Uchwały (cz. 3)
Załącznik nr 2 do Uchwały (cz. 1)
Załącznik nr 2 do Uchwały (cz. 2)
Załącznik nr 2 do Uchwały (cz. 3)

56/2012 29.06.2012r.

uchwalenia planu i programu studiów dla kierunku Pielęgniarstwo, na studiach pierwszego stopnia

Załącznik do Uchwały

57/2012 29.06.2012r.

uchwalenia planu i programu studiów dla kierunku Ratownictwo medyczne, na studiach pierwszego stopnia

Załącznik nr 1 do Uchwały
Załącznik nr 2 do Uchwały

58/2012 29.06.2012r.

uchwalenia planu i programu studiów dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, na studiach drugiego stopnia

Załącznik nr 1 do Uchwały (cz. 1)
Załącznik nr 1 do Uchwały (cz. 2)
Załącznik nr 1 do Uchwały (cz. 3)
Załącznik nr 2 do Uchwały (cz. 1)
Załącznik nr 2 do Uchwały (cz. 2)
Załącznik nr 2 do Uchwały (cz. 3)

59/2012 29.06.2012r. uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Biliotekoznawstwo i informacja naukowa
60/2012 29.06.2012r. uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Nauczyciel przyrody
61/2012 29.06.2012r. uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Organizacja i zarządzanie oświatą
62/2012 29.06.2012r. uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Terapia pedagogiczna
63/2012 29.06.2012r. uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Wychowanie przedszkolne
64/2012 29.06.2012r. uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika inżynierska
65/2012 29.06.2012r. uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Informatyka dla nauczycieli
66/2012 29.06.2012r. uchwalenia Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademicckich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu
67/2012 29.06.2012r. uchwalenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych
68/2012 29.06.2012r.

przyjęcia sprawozdania z rozdziału i rozliczenia środków finansowych na cele studenckie

załącznik do Uchwały

69/2012 28.09.2012r. opinii o powierzeniu prowadzenia wykładów przez nauczycieli akademickich, nieposiadających stopnia naukowego
70/2012 28.09.2012r. opinii o powierzeniu prowadzenia seminarium dyplomowego przez nauczycieli akademickich, nieposiadających stopnia naukowego
71/2012 28.09.2012r. przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu”
72/2012 28.09.2012r.

uchwalenia planu i programu studiów niestacjonarnych dla kierunku Pielęgniarstwo, na studiach pierwszego stopnia

Załącznik do Uchwały (cz.1)
Załącznik do Uchwały (cz.2)
Załącznik do Uchwały (cz.3)

73/2012 28.09.2012r. likwidacji specjalności kształcenia na studiach podyplomowych, utworzonych w Instytucie Ekonomicznym
74/2012 28.09.2012r. uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Nowoczesna Firma – księgi rachunkowe w aspekcie prawa bilansowego i podatkowego
75/2012 28.09.2012r. uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Nowoczesna Firma – specjalista do spraw współpracy Polska - Wschód z językiem rosyjskim
76/2012 28.09.2012r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Specjalista ds. zamówień publicznych