Zarządzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w 2019 r.

1-50

 Numer zarządzenia  Data  W sprawie  Akty powiązane
 1/2019  02.01.2019  w sprawie ustalenia kosztu wyżywienia studentów  
 2/2019 11.01.2019  zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów  
 3/2019 16.01.2019  w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
 4/2019  21.01.2019  w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
 5/2019 22.01.2019  w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
 6/2019 31.01.2019  w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
7/2019 31.01.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie Polityki (zasad) rachunkowości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Załącznik

 
 8/2019 14.02.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
 9/2019 19.02.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
10/2019 19.02.2019 w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich  
 11/2019  14.03.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
12/2019 14.03.2019 w sprawie powołania Komisji ds. stypendiów dla pracowników i studentów  
 13/2019  28.03.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
 14/2019  28.03.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
 15/2019  28.03.2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie trybu i zasad finansowania kosztów przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz nostryfikacyjnych  
16/2019  23.04.2019 w sprawie ustalenia terminarza rekrutacji na rok akademicki 2019/2020  
 17/2019  23.04.2019 w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia od roku akademickiego 2019/2020  
18/2019 23.04.2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej  
19/2019 23.04.2019 w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym w roku akademickim 2019/2020  
20/2019  23.04.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie Polityki (zasad) rachunkowości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu  
21/2019 29.04.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
22/2019 30.04.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
23/2019  30.04.2019 w sprawie opłat związanych z odbywaniem studiów   
24/2019  30.04.2019 w sprawie opłat za usługi edukacyjne  
25/2019 30.04.2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego określającego zasady funkcjonowania w Uczelni Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac zintegrowanego z Jednolitym Systemem Antyplagiatowym  
26/2019 13.05.2019 w sprawie godzin wolnych od zajęć dydaktycznych  
 27/2019  21.05.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
28/2019  21.05.2019 w sprawie powierzenia obowiązków Komisji Rekrutacyjnej i komisjom egzaminacyjnym podczas rekrutacji na rok akademicki 2019/2020  
 29/2019 21.05.2019 w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  
 30/2019 03.06.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
31/2019 10.06.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
32/2019 10.06.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej   
33/2019  10.06.2019 w sprawie określenia wzoru oświadczenia składanego przez studenta o zapoznaniu się z zasadami odbywania studiów oraz warunków odpłatności za studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu i ich akceptacji oraz o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych  
34/2019 17.06.2019 w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020  
35/2019 17.06.2019 w sprawie zasad kalkulacji kosztów za kształcenie oraz zasad wynagradzania osób zatrudnionych na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia  
 36/2019 11.07.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
37/2019  16.07.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za usługi edukacyjne   
38/2019 16.07.2019 w sprawie trybu udzielania pełnomocnictw i upoważnień w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu  
39/2019 16.07.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminarza rekrutacji na rok akademicki 2019/2020  
40/2019 16.07.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia obowiązków Komisji Rekrutacyjnej i komisjom egzaminacyjnym podczas rekrutacji na rok akademicki 2019/2020  
41/2019 16.07.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
42/2019  14.08.2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w Instytucie Ekonomicznym  
43/2019  14.08.2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w Instytucie Kultury Fizycznej  
44/2019  14.08.2019 w sprawie powołania komisji konkursowych w Instytucie Pedagogicznym  
45/2019  14.08.2019 w sprawie powołania komisji konkursowych w Instytucie Technicznym  
46/2019 14.08.2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w Instytucie Języków Obcych  
 47/2019  14.08.2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w Instytucie Zdrowia  
 48/2019  14.08.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
 49/2019  22.08.2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu kursów i szkoleń  
 50/2019  22.08.2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz zasad pobierania i zwrotu opłat za kształcenie na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia, w roku akademickim 2019/2020