Wstęp deklaracji

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.pwsz-ns.edu.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz
tel.: (18) 443 45 45, 547 56 02, 547 56 03
fax: (18) 443 46 08
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data publikacji aktualnej strony internetowej: 2016-06-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-07

Strona internetowa Uczelni jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie publikacje w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości, gdyż zostały opublikowane przed 23.09.2018. Część załączników jest w postaci skanów, brak struktury nagłówków w artykułach.

Ułatwienia na stronie Uczelni

Strona Uczelni posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-06-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Sabina Kusion 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Telefon: 18 443 45 45

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Większość budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, poza obiektami Rektoratu oraz Instytutu Ekonomicznego oraz Biblioteki Uczelnianej.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu dysponuje następującymi budynkami znajdującymi się na terenie miasta:

 • Rektorat – przy ul. Staszica 1
  Budynek nie posiada windy, wszelkie sprawy dotyczące studentów załatwiane są na parterze obiektu.
 • Instytut Ekonomiczny – przy ul. Jagiellońska 61
  Budynek nie posiada windy (pomieszczenia wynajmowane czasowo ). Budowa obiektu Instytutu w trakcie realizacji.
 • Instytut Języków Obcych – przy ul. Kochanowskiego 44
 • Instytut Kultury Fizycznej – przy ul. Kościuszki 2
 • Instytut Pedagogiczny – przy ul. Chruślickiej 6
 • Instytut Techniczny – przy ul. Zamenhofa 1a
 • Instytut Zdrowia – przy ul. Kościuszki 2
  Budynek nie posiada windy.
 • Centrum Symulacji Medycznej – przy ul. Kościuszki 2
 • Biblioteka – przy Al. Wolności 40
  Budynek nie posiada windy. Obsługa studentów oraz pracowników na parterze obiektu.
 • Dom Studenta – przy ul. Długosza 61