PWSZ w Nowym Sączu wykształciła już niemal 11 000 absolwentów!

Kontakt z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu nie kończy się w dniu odebrania dyplomu. Absolwenci Uczelni wciąż mogą aktywnie uczestniczyć we wszelkich wydarzeniach mających w niej miejsce, a także podtrzymywać znajomości zawarte podczas studiów.

Już teraz każdy absolwent PWSZ ma możliwość korzystania z wiadomości zamieszczonych na stronie Akademickiego Biura Karier. Znajdują się tam informacje na temat bieżących ofert pracy, organizowanych szkoleń, a także konsultacji z doradcą zawodowym i psychologiem.

Oprócz tego korzystać można z Wirtualnego Dziekanatu, dzięki któremu można prześledzić historię swojej aktywności na studiach i sprawdzać ogłoszenia o ciekawych wydarzeniach na Uczelni.

W najbliższym czasie planuje się utworzenie platformy Klub Absolwenta, której celem jest integracja absolwentów Uczelni, a przede wszystkim pogłębianie więzi koleżeńskich nawiązanych podczas studiów. Aby przystąpić do Klubu należy wypełnić formularz znajdujący się w zakładce Klub Absolwenta.

Serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów do utrzymywania kontaktów z Państwową Wyższą Szkoła Zawodową w Nowym Sączu oraz do odwiedzania naszych stron internetowych.