reklama plakat

 

Nabór do programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów pod nazwą „Legia Akademicka” w roku akademickim 2019/2020

Zapraszamy wszystkich studentów studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, studiujących w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, posiadających obywatelstwo polskie, którzy są zainteresowani udziałem w programie ochotniczego szkolenia wojskowego studentów pod nazwą „Legia Akademicka”, do złożenia wniosku w terminie do dnia
9 stycznia 2020 r. w Dziale Spraw Studenckich i Kształcenia (Rektorat, ul. Staszica 1, p. 07).

Informacje dotyczące programu są udzielane pod nr. telefonu 18 443-45-45 w. 108.

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia. Część teoretyczną realizowaną w Uczelni oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe).

Aby wziąć udział w szkoleniu należy: wypełnić i złożyć w Uczelni wniosek o przystąpienie do programu Legia Akademicka, przystąpić do zajęć teoretycznych (30 godz. teoretycznych) i zaliczyć egzamin z części teoretycznej, odebrać zaświadczenie o ukończeniu części teoretycznej, złożyć w Uczelni wniosek o powołanie na ćwiczenia wojskowe, odebrać kartę powołania na ćwiczenia wojskowe, stawić się we wskazanej jednostce wojskowej i odbyć szkolenie oraz złożyć przysięgę wojskową.

Wnioski są dostępne w Dziale Spraw Studenckich i Kształcenia i na stronie internetowej

https://legiaakademicka.wp.mil.pl/jak-aplikowac/

Więcej informacji dotyczących realizacji projektu można uzyskać m. in. na stronach:

https://legiaakademicka.wp.mil.pl/legia-akademicka/iii-edycja-la/

https://www.gov.pl/web/nauka/legia-akademicka


Legia Akademicka w roku akademickim 2019/2020 - spotkanie informacyjne

Szanowni Studenci

Przed Wami kolejna, trzecia szansa uzyskania dodatkowych kwalifikacji w związku z możliwością udziału w programie ochotniczego szkolenia wojskowego studentów pod nazwą „Legia Akademicka”.

Informujemy, że w dniu 13 listopada 2019 r. tj. środa, o godz. 12.00 w Instytucie Kultury Fizycznej /ul. Kościuszki 2/, sala nr 12, odbędzie się spotkanie informacyjne z udziałem przedstawiciela WKU, dla osób chętnych do uczestnictwa w szkoleniu wojskowym studentów w ramach Legii Akademickiej.

Zapraszamy wszystkich studentów studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, posiadających obywatelstwo polskie, którzy są zainteresowani udziałem w tym projekcie. 

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia. Część teoretyczną realizowaną w Uczelni oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe).

Aby wziąć udział w szkoleniu należy:

  • wypełnić i złożyć w Uczelni wniosek o przystąpienie do programu Legia Akademicka (miejsce i termin zostanie podany do wiadomości),
  • przystąpić do zajęć teoretycznych (30 godz. teoretycznych) i zaliczyć egzamin z części teoretycznej,
  • odebrać zaświadczenie o ukończeniu części teoretycznej,
  • złożyć w Uczelni wniosek o powołanie na ćwiczenia wojskowe,
  • odebrać kartę powołania na ćwiczenia wojskowe,
  • stawić się we wskazanej jednostce wojskowej i odbyć szkolenie oraz złożyć przysięgę wojskową.

Do wyboru są dwa moduły:

  • podstawowy - obejmuje 21 dni ćwiczeń poligonowych (żołnierz rezerwy),
  • podoficerski - obejmuje 42 dni ćwiczeń poligonowych (podoficer rezerwy).

 

Więcej informacji dotyczących realizacji projektu można uzyskać m. in. na stronach:

https://legiaakademicka.wp.mil.pl/legia-akademicka/iii-edycja-la/

https://www.gov.pl/web/nauka/legia-akademicka


 

 

                                                                                                 

Spotkanie podsumowujące program szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”

W dniu 11 czerwca 2019 r. o godz. 11 00. w Sali Senackiej PWSZ w Nowym Sączu, odbyło się spotkanie podsumowujące część teoretyczną programu szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”. W spotkaniu udział wzięli: JM Rektor, dr hab. inż. Mariusz Cygnar, dr Halina Potok, Prorektor ds. studenckich i kształcenia, Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Nowym Sączu, mjr dypl. Zenon Koszut oraz studenci, którzy z wynikiem pozytywnym zakończyli część teoretyczną programu. W trakcie spotkania JM Rektor wręczył studentom zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, natomiast mjr dypl. Zenon Koszut wręczył studentom powołania na ćwiczenia wojskowe i przekazał informacje dotyczące spraw organizacyjnych związanych z pobytem studentów w placówkach wojskowych.

Świeżo upieczonym rekrutom życzymy powodzenia!

 

 

 

Spotkanie podsumowujące program szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”

W dniu 11 czerwca 2019 r. o godz. 11 00. w Sali Senackiej PWSZ w Nowym Sączu, odbędzie się spotkanie podsumowujące, połączone z rozdaniem zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów.

 

Legia Akademicka - przedłużenie terminu naboru do programu - do 12 kwietnia 2019 r.

Osoby chętne do wzięcia udziału w programie szkolenia wojskowego studentów "Legia Akademicka" zapraszamy do Działu Spraw Studenckich i Kształcenia (Rektorat, ul. Staszica 1, p. 108) w celu złożenia stosownego wniosku o przystąpienie do ww. programu.

Termin zgłoszenia - do 12 kwietnia 2019 r.

Tel. kontaktowy 18 443-45-45 w. 108

 

Legia Akademicka 2019 - informacja o terminie pierwszych zajęć

Informujemy, że pierwsze zajęcia w ramach programu szkolenia wojskowego studentów pod nazwą „Legia Akademicka” odbędą się w dniu 28 marca 2019 r. tj. czwartek, o godz. 15.00 w Auli A Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ, ul. Kościuszki 2.

 

Legia Akademicka 2019 - spotkanie informacyjne

Szanowni Studenci

Informujemy, że w dniu 26 lutego 2019 r. tj. wtorek, o godz. 13.00, w Auli A Instytutu Kultury Fizycznej /ul. Kościuszki 2/, odbędzie się spotkanie informacyjne z udziałem przedstawiciela WKU, połączone z rekrutacją chętnych do uczestnictwa w szkoleniu wojskowym studentów w ramach Legii Akademickiej.

Zapraszamy studentów, którzy wstępnie zadeklarowali swój udział w szkoleniu oraz wszystkie zainteresowane osoby, które do chwili obecnej jeszcze nie dokonały zgłoszenia.

 

Szkolenie wojskowe studentów w ramach „Legii Akademickiej” w 2019 r.

Szanowni studenci!

Przed Wami kolejna szansa uzyskania dodatkowych kwalifikacji w związku możliwością udziału w programie ochotniczego szkolenia wojskowego studentów pod nazwą „Legia Akademicka”.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej, a Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie realizacji programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej można zgłosić swój udział w ww. programie.

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia. Część teoretyczną realizowaną w Uczelni oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad realizacji projektu można uzyskać
na stronie:

https://www.gov.pl/web/nauka/trwa-nabor-uczelni-do-udzialu-w-programie-legia-akademicka

Studentów chętnych do wzięcia udziału w programie szkolenia wojskowego studentów "Legia Akademicka" zapraszamy do poinformowania Uczelni o chęci przystąpienia do ww. programu w terminie do 23 stycznia 2019 r. - szczegóły znajdą Państwo w wiadomości przekazanej za pośrednictwem "Wirtualnego Dziekanatu".

 


Wręczenie powołań na ćwiczenia wojskowe w ramach Legii Akademickiej

W dniu 5 czerwca 2018 r. odbyło się spotkanie Zastępcy Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Nowym Sączu, Szefa Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami, mjr dypl. Zenona Koszuta, przy udziale JM Rektora dr hab. inż. Mariusza Cygnara, prof. nadzw. i Prorektor ds. studenckich i kształcenia dr Haliny Potok, ze studentami naszej Uczelni, którzy uczestniczą w projekcie pilotażowym edukacji wojskowej studentów „Legia Akademicka”. Podczas spotkania, studentom wręczono powołania na ćwiczenia wojskowe w ramach tego projektu.

Centralne obchody Zlotu Dam i Kawalerów Orderu Virtuti Militari w Racławicach

W dniu 8 maja 2018 roku studenci Legii Akademickiej naszej Uczelni wraz z Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr Haliną Potok uczestniczyli w centralnych obchodach Zlotu Dam i Kawalerów Orderu Virtuti Militari w Racławicach.

Przed rozpoczęciem uroczystości, nasi studenci z Legii Akademickiej, uczniowie szkól ponadgimnazjalnych z klas o profilu mundurowym oraz przedstawiciele organizacji proobronnych uczestniczyli w zawodach strzeleckich z karabinka pneumatycznego. Przed rozpoczęciem zawodów dla wzmocnienia był poczęstunek żołnierski.

Po uroczystej mszy świętej w kościele parafialnym w Racławicach, pod pomnikiem Bartosza Głowackiego odbyła się uroczystość patriotyczna według wojskowego ceremoniału. W uroczystości wzięło udział pięciu Kawalerów Orderu Virtuti Militari: płk Bronisława MACIASZCZYK, płk Tadeusz BIEŃKOWICZ, płk Jerzy PERTKIEWICZ, ppłk Henryk RATYNA, mjr Mieczysław WOJTASIK.

Obecnym w Racławicach kawalerom orderu Virtuti Militari oraz zaproszonym gościom szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk Marcin Żal i wójt gminy Racławice Adam Samborski – wręczyli medale pamiątkowe, wybite z okazji 224. rocznicy bitwy pod Racławicami.

Po Apelu Pamięci złożono wiązankę kwiatów przed pomnikiem Bartosza Głowackiego.

 

 Spotkanie podsumowujące szkolenie studentów w ramach projektu pilotażowego pt. „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej”

W dniu 20 marca 2018 r. o godz. 9 00. w Sali Senackiej PWSZ w Nowym Sączu, odbyło się spotkanie podsumowujące, połączone z rozdaniem zaświadczeń o ukończeniu szkolenia i zebraniem wniosków o powołanie na ćwiczenia wojskowe w ramach projektu pilotażowego „Koncepcja edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej”.


Edukacja wojskowa studentów w ramach „Legii Akademickiej”


Szanowni studenci!

Przed Wami szansa uzyskania dodatkowych kwalifikacji w związku z uruchomionym w roku 2017 programem pilotażowym ochotniczego szkolenia wojskowego studentów pod nazwą „Legia Akademicka”. Szkolenie jest bezpłatne.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej, a Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz uchwały Senatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Nowym Sączu do programu pilotażowego „Koncepcja edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej”, organizatorem części teoretycznej będzie Rektor uczelni, natomiast organizatorem części praktycznej w formie ćwiczeń poligonowych będzie Ministerstwo Obrony Narodowej.

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej zakłada realizację treści teoretycznych w ramach procesu dydaktycznego poza programem kształcenia na danym kierunku, a następnie zajęć praktycznych w jednostkach szkolnictwa wojskowego i jednostkach wojskowych.

Szczegółowe informacje na temat zasad realizacji projektu będzie można uzyskać na stronie:

http://www.wojsko-polskie.pl/pl/pages/pilotazowy-program-ochotniczego-szkolenia-studentow-legia-akademicka-l/

 logo mnisw

legia akademicka