Komunikat Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie obniżenia opłaty za semestr letni roku akademickiego 2019/2020 w związku z pandemią koronowirusa

Wniosek o obniżenie opłaty semestralnej COVID-19

zał. do wniosku o obniżenie opłaty - oświadczenie PESEL - NIP

Komunikat z 27 marca 2020 r. w sprawie ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w formie zapomogi w roku akademickim 2019/2020

Załącznik zapomoga – wniosek o przyznanie zapomogi w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020

Instrukcja korzystania z Platformy Edukacyjnej - dla studenta.

OGŁOSZENIE w sprawie ustalenia wysokości stypendium socjalnego oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych

INFORMACJA o kredytach studenckich

Zapraszamy studentów, członków Klubu AZS oraz pracowników do korzystania z pływalni.

Godziny otwarcia

Konsultacje psychologiczne

Poradnie psychologiczne świadczące usługi w ramach NFZ