Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia

dr Halina Potok - Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia

Rektorat

ul. Staszica 1, parter, pok. nr 08

Godziny przyjęć:

  • środa 14:00 - 15:30
  • piątek 14:00 - 15:30 /z wyjątkiem 7 lutego 2020 r./

 

Instytut Zdrowia

Koordynator ds. działań na rzecz studentów "Program rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu"

Godziny przyjęć:

  • środa: /5 lutego 2020 r./ 10:30 - 13:30
  • piątek: /14 lutego 2020 r./ 8:30 - 11:30
  • czwartek: /20 lutego 2020 r./ 8:30 -11:30

Uwaga!

6 -13 luty 2020 r. - urlop

 

 

Dział Spraw Studenckich i Kształcenia

Godziny przyjęć:

  • poniedziałek 12:00 - 15:00
  • wtorek 8:00 - 11:00
  • środa 8:00 - 11:00
  • czwartek 8:00 - 11:00
  • piątek 12:00 - 15:00

Rektorat, ul. Staszica 1, parter, pok. nr 07

Zaświadczenia

Informujemy, że w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich (budynek Rektoratu PWSZ, ul. Staszica 1, pok. nr 07, 08) wydawane są w godzinach przyjęć i na prośbę studenta następujące imienne zaświadczenia:

Zaświadczenia do kredytu studenckiego - student zobligowany jest odebrać zaświadczenie osobiście, przedkładając dowód osobisty oraz indeks z aktualnym wpisem na kolejny semestr studiów.

Zaświadczenie o wysokości otrzymywanej pomocy materialnej dla studentów (wszystkie rodzaje stypendium) - student zobligowany jest przedłożyć aktualną legitymację studencką lub w przypadku absolwenta naszej uczelni, dowód osobisty.

Pomoc psychologiczna

Gabinet konsultacji psychologicznych – PWSZ Nowy Sącz

Informujemy studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, iż od stycznia 2017 r. istnieje możliwość odbywania konsultacji psychologicznych. Uczelnia pokrywa koszty dwóch konsultacji w roku kalendarzowym. Pierwszą konsultację należy uzgodnić drogą telefoniczną z psychoterapeutą.

Dane kontaktowe:

Wawszczak Maria – psycholog kliniczny, psychoterapeuta
Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Telefon kontaktowy

606 222 269

ul. Plac 3 Maja 3/4
33-300 Nowy Sącz

 

 Poradnie psychologiczne świadczące usługi w ramach NFZ