Uwaga! Strona dostępna od dnia 13.09.2021 r.

Uwaga! Strona szkolenia i formularz potwierdzenia dostępne do dnia 19.09.2021 (niedziela), godz 23.59.

 

1. Wprowadzenie do szkolenia

Szanowni Państwo,

W związku ze stanem epidemii i wprowadzonymi ograniczeniami oraz obowiązkiem odbycia szkolenia z zakresu BHP dla studentów 1 roku, publikujemy poniżej materiały z problematyką bhp.

W celu zaliczenia szkolenia należy zapoznać się z poniższymi materiałami dotyczącymi problematyki bhp, a następnie poprzez formularz potwierdzić udział w szkoleniu.

Formularz potwierdzający udział w szkoleniu, należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 września 2021 r.

 


2. Konstytucja a przepisy BHP (film - mp4)

Link do filmu o Konstytucja a przepisy BHP

Transkrypcja:

Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej Polskiej. Zawiera ona między innymi katalog praw obywateli, a wśród nich te dotyczące prawa pracy, bhp i ochrony zdrowia.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej daje obywatelom gwarancje w zakresie ochrony pracyu. Znajduje się ona w art. 24, 66 oraz 68.

Art. 24 mówi, iż praca znajduje się pod ochroną Rzeczpospolitej Polskiej zaś państwo sprawuje nadzór nad warunkami pracy.

Artykuł 66 oraz 68 znajdują się w rozdziale zatytułowanym „Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela. Art. 66 gwarantuje każdemu prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i wskazuje sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki ustawodawcy określa ustawa.

Artykuł ten daje również prawo do dni wolnych od pracy i corocznych płatnych urlopów oraz wskazuje, że maksymalne normy czasu pracy określa ustawa.

Ustawa, o której mowa w przytoczonych artykułach, to Kodeks pracy. Aktualna wersja jest dostępna na stronach Sejmu.

W art. 68 najważniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy jest pkt. 1 dający każdemu prawo do ochrony zdrowia.

Jedną z instytucji odpowiedzialnych za ochronę zdrowia mających bezpośredni kontakt z warunkami pracy jest Sanepid czy Państwowa Inspekcja Pracy. W Polsce sądową kontrolę zgodności ustaw z Konstytucją zapewnia Trybunał Konstytucyjny.


3. Prezentacja:

Szkolenie wstępne (PDF)

 


4. Sposoby gaszenia pożarów (film - mp4)

film gasnice

Transkrypcja:

Sposób użycia gaśnic.

Zademonstrujemy w jaki sposób używa się podręcznego sprzętu gaśniczego do gaszenia pożarów grupy A oraz B. Użyjemy gaśnicy mgłowej – 3 kilogramowej GWM 3.

Pod czujnym okiem ekspertów z firmy Ogniochron S.A. rozpalamy pożar testowy. Jest to pożar drewna, czyli pożar należący do grupy A.

Pary grupy A, to pożary ciał stałych, zwykle pochodzenia organicznego. Cechą charakterystyczną tej grupy jest zjawisko żarzenia palącego się materiału. Aby skutecznie ugasić takie pożary, należy odciąć dopływ tlenu do źródła pożaru. Można rozpocząć gaszenie. Bierzemy gaśnicę, na manometrze sprawdzamy ciśnienie panujące w gaśnicy. Wyciągamy zabezpieczenie. Chwytamy za wąż. Trzymając gaśnicę w pozycji pionowej, zaworem do góry, naciskamy na dźwignię zaworu i kierujemy śr4odek gaśniczy na źródło ognia.

Podchodzimy do pożaru od takiej strony, aby przystąpić do gaszenia od strony kierunku wiatru. Wydobywająca się z gaśnicy mgła wodna skutecznie tłumi płomienie. Należy kontynuować gaszenie do czasu całkowitego wygaszenia [pożaru. Nasz pożar został ugaszony. Gaśnica mgłowa okazała się skuteczna do stłumienia sporej wielkości pożaru.

Kolejną gaśnicą na bazie wody jest gaśnica pianowa. Zobaczymy zatem jak 6nkilogramowa gaśnica GW 6Z poradzi sobie z pożarem. W tej gaśnicy uruchomienie środka gaśniczego następuje po zdjęciu blokady i uderzeniu w grzybek zbijaka. Po zbiciu zbijaka należy odczekać 5 sekund i przystąpić do gaszenia. W chwili uderzenia gaśnica powinna spoczywać na podłożu. Rozpoczynamy gaszenie pożaru grupy B. Ta gaśnica stopniowo pokrywa obszar pożaru środkiem na bazie wody powodując powstanie błony zwanej filmem izolującym. Film pokrywa materiał palny odcinając dopływ tlenu, co powoduje ugaszenie pożaru. Piana gaśnicza ma również właściwości chłodzenia materiałów palnych. Zobaczymy teraz co się stanie, gdy spróbujemy ponownie rozpalić poprzednio ugaszoną substancję. Ogień początkowo zaczyna płonąć, jednak piana gaśnicza zaczyna na powrót izolować materiał palny od tlenu powodując ugaszenie pożaru w zarodku.

Pożary grupy B, to pożary cieczy palnych oraz ciał stałych, które w czasie pożaru topią się tj. smoła, parafina, wosk i niektóre tworzywa sztuczne.

Zobaczymy teraz, jak działa gaśnica śniegowa na przykładzie gaśnicy GS 5 X zawierającej 5 kg dwutlenku węgla. Jest to gaśnica do gaszenia pożarów z grupy B.

Wyciągamy zabezpieczenie i chwytamy za wąż. Po podejściu do źródła ognia naciskamy na dźwignię zaworu i przestępujemy do gaszenia.

Należy zachować szczególną ostrożność, gdyż temperatura środka gaśniczego wynosi – 78oC. Działanie gaśnic na dwutlenek węgla polega na obniżeniu stężenia tlenu poniżej 14% w otoczeniu pożaru, w którym zanika proces palenia.

Na ;przykładzie 6 kilogramowej gaśnicy GP6 X zademonstrujemy działanie najpopularniejszego środka jakim jest proszek gaśniczy.

Zacznijmy od pożaru grupy A, chociaż gaśnicą proszkową można skutecznie gasić pożary grupy B i C.

Rozpoczynamy gaszenie. Proszek gaśniczy działa jako inhibitor spalania, co oznacza, że zawiera związki chemiczne powodujące zahamowania procesu spalania. Dodatkowo proszek gaśniczy pełni funkcję izolatora materiału palnego od tlenu. Gaśnica proszkowa świetnie poradziła sobie z pożarem.

Kontynuujemy hasze nie aż do całkowitego ugaszenia ognia. Jak widać, gaśnice proszkowe są niezwykle skuteczne, choć ich minusem jest znaczne zanieczyszczenie gaszonych obiektów.

Zobaczymy teraz jak ta sama 6 kilogramowa gaśnica proszkowa poradzi sobie z pożarem grupy B.

Na specjalnej tacy płonie już ciecz palna. Rozpoczynamy gaszenie. Widzimy jak proszek gaśniczy wchodzi w reakcję z gaszoną cieczą, szybko gasząc płomienie. Pożar został ugaszony.


5. Potwierdzenie udziału w szkoleniu

W celu potwierdzenia udziału w szkoleniu, wypełnij poniższy formularz do dnia 19 września 2021 r. i wyślij do właściwego instytutu.

Wypełnij formularz potwierdzenia udziału w szkoleniu >>>