W dniu 9 września 2020 w Regionalnej Telewizji Kablowej w Nowym Sączu pojawił się kolejny wywiad z prof. dr hab. Tadeuszem Kudłaczem, dyrektorem naszego Instytutu.

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia

 

 

 

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy na zawsze Profesora Adama Rybarskiego, Współzałożyciela PWSZ w Nowym Sączu i jednocześnie Pierwszego Dyrektora Instytutu Ekonomicznego, cenionego wykładowcę, życzliwego człowieka, wychowawcę kilku pokoleń pracowników i absolwentów.

Adam Rybarski był Profesorem nadzwyczajnym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu, w której prowadził zajęcia wykładowe, seminaria licencjackie i magisterskie z zakresu teorii ekonomii. Był emerytowanym docentem Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Przez wiele lat wykładał również ekonomię w Wyższej Szkole Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) w Krakowie.

Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się na problematyce metodologii ekonomii, wzrostu gospodarczego oraz historii pieniądza. W dorobku naukowym, uznanym powszechnie w całym kraju posiadał ponad 100 publikacji. Odbył staże naukowe na Uniwersytecie w Pittsburghu, na Uniwersytecie w Sarajewie, a także w Moskiewskim Instytucie Gospodarki Narodowej im. W.G. Plechanowa w Moskwie.

Pełnił szereg funkcji w administracji akademickiej AE w Krakowie, a mianowicie prorektora, dziekana i prodziekana. Był współtwórcą i dyrektorem Instytutu Ekonomicznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w latach 1.X.1998 - 31.VIII.2003, członkiem Rady Instytutu Ekonomicznego. Był jednocześnie członkiem Komisji Ekonomicznej Oddziału PAN w Krakowie oraz członkiem Centrum Badań nad Rozwojem i Zadłużeniem w Krakowie. Piastował również stanowisko Prezesa Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie oraz członka Zarządu Głównego PTE w Warszawie.

Praca i zaangażowanie w działalność Uczelni i Instytutu Ekonomicznego była dla Niego bardzo ważna - służył swoją radą, pomocą i wsparciem. Pan Profesor był osobą wielkiej skromności, kultury osobistej, pogodny i życzliwy ludziom.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci...

Społeczność Akademicka Instytutu Ekonomicznego

 

W dniu 26 czerwca 2020 w Regionalnej Telewizji Kablowej w Nowym Sączu pojawił się kolejny wywiad z prof. dr hab. Tadeuszem Kudłaczem, dyrektorem naszego Instytutu.

 

 

 

mniszw

DSW.WNP.5014.127.2020.1.AS

 

Warszawa, 15 maja 2020 r.

 

 

 

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.), zwanej dalej „Kpa”, po rozpatrzeniu wniosku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 11 marca 2020 r. o zmianę nazwy kierunku studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym: „ekonomika i organizacja przedsiębiorstw”
na „ekonomika i finanse przedsiębiorstw”

 

postanawiam zmienić w części dotyczącej nazwy kierunku studiów:

 

ostateczną decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2016 r., nr DSW.ZNU.6052.74.2015.3.MD, w ten sposób, że wskazaną w sentencji tej decyzji nazwę kierunku: „ekonomika i organizacja przedsiębiorstw” zastępuje się nazwą: „ekonomika i finanse przedsiębiorstw”.

W związku z utrudnionym dostępem do tradycyjnego księgozbioru Biblioteka przygotowała dla Studentów oraz Pracowników Uczelni dostęp do platfomy Ibuk Libra (ponad 2000 pozycji) – pierwszej i największej w Polsce czytelni online książek w języku polskim z zakresu humanistyki, nauk społecznych, ekonomicznych, matematyczno-przyrodniczych, prawnych, medycyny i informatyki. W ibuku znajdziecie Państwo elektroniczne wersje czołowych wydawców, m.in. WN PWN, WNT, PZWL, WN Scholar, WKiŁ, OW Impuls, Wolters Kluwer Polska, PWE, GWP.

Aby móc skorzystać z serwisu IBUK LIBRA należy uzyskać specjalny kod dostępu (tzw. PIN). Prośbę o ten kod należy wysyłać pod adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. (UWAGA: studentów prosimy o podawanie w wiadomości swojego numeru albumu).

Dostęp do książek znajduje się pod linkiem https://libra.ibuk.pl/. W pierwszej kolejności rejestrujemy się (podajemy adres e-mail i hasło) i wczytujemy otrzymany kod dostępu. Założenie konta umożliwia użytkownikowi korzystanie z zaawansowanych funkcji do pracy z tekstem.

Zakup dostępu do platfomy Ibuk Libra (ponad 2000 pozycji) pokryty został częściowo z Projektu ogólnouczelnianego, realizowanego na podstawie umowy nr POWR.03.05.00–00-Z061/17–00 Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu”w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2022 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji i podpowiedzi jak poruszać się po platformie IBUK LIBRA znajduje się w zakładce BIBLIOTEKA.

W dniu 17 marca 2020 w ramach cyklu Rozmowy Sądeczanina pojawił się wywiad z prof. dr hab. Tadeuszem Kudłaczem, dyrektorem naszego Instytutu

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia

komunikat 2

Uwaga!

w uzupełnieniu do wcześniejszego ogłoszenia dotyczącego składania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim 2019/2020 w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” - Modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym), przekazujemy dodatkowe informację związane aplikowaniem o ww wymienione dofinansowanie. Bliższe informację w dostępne pod linkiem: Bliższe informacje

 


INFORMUJEMY, ŻE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI

w pilotażowym programie „Aktywny Samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Adresaci programu:

Dofinansowanie może uzyskać osoba, która:

· posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

· pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

Dofinansowanie obejmuje:

· dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,

· dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego,

· opłatę za naukę (czesne).

 

Warunkami złożenia wniosku jest:

· zarejestrowanie się na Platformie SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON – TERAZ DODATKOWO PREMIOWANE) https://sow.pfron.org.pl/,

· posiadanie adresu poczty elektronicznej,

· posiadanie Kwalifikowanego podpisu elektronicznego (płatny) lub profilu zaufanego ePUAP (darmowy).

 

Kontakt w sprawie składania wniosków:

Dla osób zamieszkałych na terenie powiatu nowosądeckiego: PCPR Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 72 A, tel. 184438251, http://www.pcpr-ns.pl

Dla osób zamieszkałych na terenie miasta Nowy Sącz: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu- Referat.ds Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych, Nowy Sącz,

ul. Żywiecka 13, tel. 18 444 36 24 w.56, http://mops.nowysacz.pl/

 

Uwaga! Osoby zamieszkałe poza w/w rejonami powinny kontaktować się z placówkami PCPR lub MOPS właściwymi dla ich miejsca zamieszkania.

Nabór wniosków na semestr letni 2019/2020 trwa do 31.03.2020 r.

 

Więcej informacji dotyczących programu na stronach: www.pfron.org.pl

Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana terminu spotkania w sprawie zagranicznych praktyk studenckich w hotelarstwie, organizowanych przez firmę Algoos Study, Work and Travel INC™

Spotkanie odbędzie się 12.03.2020 r. (czwartek) - godz. 10:45, sala 01 - Instytut Języków Obcych, ul. Kochanowskiego 44.

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania tych praktyk z programu Erasmus+. Informacje można uzyskać u Koordynatora Programu Erasmus+ lub w Dziale Nauki i Rozwoju.

Zobacz