W dniu 11 maja br. odbyło się organizowane corocznie przez Instytut Ekonomiczny seminarium pt. Absolwent na rynku pracy.

Do udziału w nim zaproszeni zostali przedstawiciele sektora przedsiębiorstw, Powiatowego Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego, jak również absolwenci Instytutu Ekonomicznego.

Spotkanie otworzył Pan prof. Tadeusz Kudłacz - Dyrektor Instytutu Ekonomicznego.

Zaproszenie do udziału w dyskusji przyjęli:

  • Pani Anna Ziółko – Zastępca Dyrektora Pionu Personalnego, Newag SA,
  • Pani Renata Rębilas, Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego,
  • Pani Marzena Janik, absolwenta Instytutu Ekonomicznego,
  • Pani Beata Kruszelnicka, absolwentka Instytutu Ekonomicznego,
  • Pan Tomasz Pancerz, absolwent Instytutu Ekonomicznego oraz Instytutu Technicznego.

Spotkanie zakończyła Pani dr Honorata Trzcińska - Zastępca Dyrektora Instytutu Ekonomicznego.

Podczas seminarium poruszone zostały następujące zagadnienia:

  • najważniejsze aspekty związane z procesem wejścia na rynek pracy takie jak: CV, proces poszukiwania zatrudnienia, przebieg rozmowy kwalifikacyjnej, informacja zwrotna po rozmownie kwalifikacyjnej,
  • prawa przysługujące pracownikowi oraz obowiązki pracodawcy względem pracownika wynikające z faktu zatrudnienia,
  • aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy,
  • programy rynku pracy oferowane osobom zarejestrowanym przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego,
  • absolwenci Instytutu Ekonomicznego na swoim przykładzie zaprezentowali proces wchodzenia na rynek pracy i pozostawania na nim.

Spotkanie ma na celu zainicjowanie dialogu na temat lokalnego rynku pracy oraz przedstawienie problematyki z perspektywy pracodawców, pracowników oraz instytucji i organizacji wspierających zatrudnienie.

Seminarium poprowadziła mgr Joanna Marcisz. Słuchaczami spotkania byli studenci Instytutu Ekonomicznego.

Wszystkim prelegentom i słuchaczom serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i już teraz zapraszamy na seminarium w przyszłym roku!!!