Instytutowa Komisja do spraw Jakości Kształcenia

zaprasza Studentów IE PWSZ na otwarte spotkanie, które odbędzie się on-line w dniu 12 maja 2021 roku (środa) o godzinie 13.30

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3984ba20aa544d629799361a55cbb912%40thread.tacv2/conversations?groupId=0e0fb21f-2cd9-475a-a3d2-b50c4703e8d3&tenantId=485f0597-8a1d-4663-9292-d74f1ba6d965

Link do spotkania dostępny również w zakładce ogłoszenia na Wirtualnym Dziekanacie

Spotkanie poświęcone będzie przekazaniu informacji o działaniach Uczelni i Instytutu poprawiających jakość kształcenia oraz zebraniu opinii Studentów na temat programów studiów, ich organizacji i prowadzenia zajęć, a także innych spraw mających wpływ na jakość kształcenia w Instytucie.

Zgłoszone problemy i propozycje Komisja przedstawi Dyrekcji Instytutu.

 

dr hab. Jarosław Reszczyński, prof. PWSZ

Przewodniczący
Instytutowej Komisji ds. Jakości Kształcenia