Czy temat Twojej pracy dotyczy ubezpieczeń społecznych lub nauk pokrewnych?

Czy wnosi do nauki nową jakość?

Czy pomoże lepiej zrozumieć ubezpieczenia społeczne?

Jeśli tak – zgłoś pracę w konkursie organizowanym przez Prezesa ZUS!

więcej informacji