13 lipca władze Uczelni: rektor dr hab. prof. PWSZ Mariusz Cygnar, prorektor ds. nauki i rozwoju dr Marek Reichel, kanclerz mgr inż. Rafał Góra oraz dyrekcja Instytutu Ekonomicznego: prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz – dyrektor Instytutu oraz dr Honorata Trzcińska – zastępca dyrektora wizytowali budowę nowego Instytutu Ekonomicznego przy al. Wolności.

Po budowie gości oprowadzał wykonawca, właściciel firmy eRSbet S.A. prezes Zarządu mgr inż. Rafał Stanuszek, kierownik budowy mgr inż. Wojciech Kurdziel oraz inspektorzy nadzoru.

Władze Uczelni oraz dyrekcja Instytutu zapoznali się z kolejnymi etapami prac budowlanych i wyrazili zadowolenie z postępu.

Prezes Zarządu mgr inż. Rafał Stanuszek zapewnił władze Uczelni, że termin zakończenia prac będzie dotrzymany zgodnie z umową.