Szczegółowe informacje

 

UWAGA!!!

W dniu 12 października 2018

Studenci I roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia i II stopnia studiów magisterskich


nie mają zajęć dydaktycznych, uczestniczą w spotkaniach i szkoleniach według następującego harmonogramu:

 

Harmonogram spotkań i szkoleń w dniu 12 października 2018 roku (studia niestacjonarne).

więcej informacji: Małopolska Noc Naukowców 2018

 

UWAGA!!!

 

W dniu 1 października 2018  r.

Studenci I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i drugiego stopnia studiów magisterskich


nie mają zajęć dydaktycznych,

 

uczestniczą w spotkaniach i szkoleniach według następującego harmonogramu:

 

Harmonogram spotkań i szkoleń w dniu 1 października 2018 roku (studia stacjonarne).

Uwaga!!!

Potwierdzanie studiów


w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Nowym Sączu


(dla kandydatów z rekrutacji uzupełniającej)


odbędzie się w terminach:


24.09.2018 rok 8.00-15.00

25.09.2018 rok 8.00-15.00

26.09.2018 rok 8.00-15.00

27.09.2018 rok 8.00-15.00

28.09.2018 rok 8.00-15.00

w Sekretariacie Instytutu Ekonomicznego.

UWAGA STUDENCI !!

 

II ROK KIERUNEK EKONOMIA

Zaliczenie praktyki z semestru IV odbędzie się:

STUDIA STACJONARNE – 19.09. (środa):

10.00 – gr. 1 FiRP

10.30 – gr. 2 FiRP

11.00 – gr. 1 AiFSP

11.30 – gr. 2 AiFSP

12.00 – ZP

STUDIA NIESTACJONARNE – 20.09. (czwartek):

godz. 16.30 (dotyczy osób, które odbywały praktykę).

W celu zaliczenia praktyki niezbędny będzie:

- uzupełniony dzienniczek praktyk

- uzupełniona karta ocen oraz jej kserokopia.

Dodatkowo studenci studiów niestacjonarnych przynoszą wypełnione ankiety.

 

I ROK KIERUNEK EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

Zaliczenie praktyki z semestru II odbędzie się:

STUDIA STACJONARNE – 17 września (PONIEDZIAŁAEK):

Godz. 9.15 – grupa 1 i 2

W celu zaliczenia praktyki niezbędny będzie:

- uzupełniony dzienniczek praktyk,

- uzupełniona karta ocen oraz jej kserokopia.

Informacja o przyznaniu miejsca w Domu Studenta w roku akademickim 2018/2019

Uwaga !!!

Sekretariat Instytutu Ekonomicznego w miesiącu sierpniu jest czynny w następujących terminach:

Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów to jedna z najważniejszych uroczystości, podsumowująca kilkuletnią pracę studentów i wykładowców. Zapraszamy do zapoznania się z fotografiami i krótką relacją z tego wydarzenia.

 

W dniu 9 lipca 2018 r. w Instytucie Ekonomicznym

odbyło się uroczyste zakończenie II edycji studiów podyplomowych

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi,

które poprzedziła obrona prac dyplomowych.

 

Wszystkim Absolwentom składamy serdeczne gratulacje

oraz życzymy samych sukcesów na drodze zawodowej i w życiu osobistym.