Koło Naukowe Rozwoju Regionalnego powstało 26 października 2001 roku w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, z inicjatywy studentów Kierunku Ekonomia oraz przy wsparciu prof. dr hab. Tadeusza Kudłacza. Koło zostało powołane do życia, aby propagować szeroko rozumianą wiedzę z zakresu rozwoju regionalnego.

Koło Naukowe działa w Instytucie Ekonomicznym od 2003 roku. Przedmiotem zainteresowań członków Koła MARKETER jest szeroko pojęty marketing.

Akademickie Koło Turystyczne "Kuklik" działa od 2004 r. Istotą i celem koła turystycznego jest krzewienie w środowisku akademickim zamiłowania do turystyki a także wiedzy o świecie i mechanizmach występujących na rynku turystycznym. Studenci zrzeszeni w AKT "Kuklik" swoje pasje realizują poprzez: organizacje wystaw, prelekcji, projekcji filmów, wyjazdów na targi turystyczne oraz wyjazdy kulturowo - krajoznawcze, w których uczestniczą studenci i pracownicy PWSZ.

Koło Informatyczne "INFerno" działa od 2004 roku. Głównym celem koła jest poszerzanie wiedzy z zakresu zastosowań informatyki w obszarze ekonomii, systemów informatycznych i ich roli w nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Od listopada 2005 roku, zakres zainteresowań koła poszerzył się o zastosowanie matematyki w finansach.

Koło rozpoczęło swoją działalność w 2009 roku w Instytucie Ekonomicznym. Obecnie staramy się zrzeszać studentów ze wszystkich 6 instytutów PWSZ w Nowym Sączu.

Koło Naukowe Rachunkowości "Akredytywa" działa od 2007 r. Przedmiotem zainteresowań są problemy rachunkowości i zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego.