Koło Naukowe Rozwoju Regionalnego powstało 26 października 2001 roku w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, z inicjatywy studentów Kierunku Ekonomia oraz przy wsparciu prof. dr hab. Tadeusza Kudłacza. Koło zostało powołane do życia, aby propagować szeroko rozumianą wiedzę z zakresu rozwoju regionalnego.

 

Zarząd i opiekunowie

Zarząd

 • Jolanta Rybska – Przewodnicząca
 • Aleksandra Lang – Zastępca

Opiekunowie

 • dr Marek Reichel
 • mgr Joanna Marcisz
 • mgr Paulina Rydwańska
 • mgr Judyta Witowska

Działalność

Koło Naukowe Rozwoju Regionalnego (KNRR) zostało założone 26 października 2001 r. z inicjatywy prof. Tadeusza Kudłacza oraz studentów Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu. Jako najważniejszy cel obrało poszerzanie wiedzy związanej z zagadnieniami rozwoju regionalnego wykraczającymi poza program kształcenia. Członkowie koła podejmują działania służące rozwijaniu postaw przedsiębiorczych i komunikacji interpersonalnej, angażują studentów w podejmowanie pracy naukowej, nawiązują współpracę z podmiotami zewnętrznymi w zakresie podejmowanych inicjatyw. Jak mówią: „Postrzegamy rozwój regionu, a przede wszystkim Sądecczyzny jako czynnik wpływający na jakość naszego życia. Chcemy, aby młodzi ludzie uwierzyli, że mogą odnieść w życiu sukces i nie bali się realizowania swoich pomysłów, dajemy im pole do podejmowani własnych inicjatyw. Najważniejsze to uwierzyć w siebie!”

Jednym z najważniejszych przedsięwzięć podejmowanych corocznie przez Koło jest organizacja Ogólnopolskiego Sympozjum Kół Naukowych, podejmującego ważne tematy gospodarcze i ekonomiczne. Uczestnikami sympozjum są przedstawiciel kół naukowych działających w uczelniach akademickich, uniwersyteckich czy państwowych szkół wyższych, uczelni publicznych i prywatnych. W ostatnich latach zorganizowano:

 • 4-6 grudnia 2019 r., XVII Ogólnopolskie Sympozjum Kół Naukowych pn.: Społeczeństwo XXI wieku. Ludzie, gospodarka, klimat. Wyzwania dla miast, patronat honorowy: Ludomir Handzel – Prezydent Miasta Nowego Sącza,
 • 5-7 grudnia 2018 r., XVI Ogólnopolskie Sympozjum Kół Naukowych pn.: Społeczeństwo wobec wyzwań XXI wieku, patronat honorowy: dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw. – Rektor PWSZ w Nowym Sączu,
 • 7-9 grudnia 2017 r., XV Ogólnopolskie Sympozjum Kół Naukowych pn.: Społeczeństwo XXI wieku – problemy i wyzwania, Marek Pławiak – Starosta Nowosądecki.

Cele działania:

 • poszerzenie wiedzy dotyczącej rozwoju regionalnego, która wykracza poza program nauczania oraz aktywne angażowanie się w pracę naukową,
 • opracowywanie analiz ekonomicznych, pozyskiwanie do współpracy osób, instytucji, podmiotów gospodarczych,
 • podejmowanie działań rzeczowych wyrażających się m.in. w organizowaniu: warsztatów, konferencji, sympozjów,
 • integracja studentów o wspólnych zainteresowaniach związanych z szeroko rozumianym rozwojem regionalnym.

Galerie

XIV Międzynarodowe Sympozjum Kół Naukowych 'Marketing w rozwoju miast i regionów

XIV Sympozjum Kół Naukowych „Marketing w rozwoju miast i regionów”

XV Międzynarodowe Sympozjum Kół Naukowych 'Marketing w rozwoju miast i regionów

XV Sympozjum Kół Naukowych „Marketing w rozwoju miast i regionów”

XVI Międzynarodowe Sympozjum Kół Naukowych 'Marketing w rozwoju miast i regionów

XVI Sympozjum Kół Naukowych „Marketing w rozwoju miast i regionów”

XVII Międzynarodowe Sympozjum Kół Naukowych 'Marketing w rozwoju miast i regionów

XVII Sympozjum Kół Naukowych „Marketing w rozwoju miast i regionów”