Instytut Ekonomiczny zaprasza na wykład w ramach Sądeckiego Konwersatorium Naukowego

pt.: „Bankowość spółdzielcza w Polsce – Misja – Wyróżniki – Wartości”,

który poprowadzi Regionalny Dyrektor Programów Edukacji Ekonomicznej Mateusz Zając

w czwartek, 5 grudnia 2019 r. o godz. 09:00, sala 2.6

Wstęp wolny!

Klub Honorowych Dawców Krwi w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu serdecznie zaprasza chętnych do wzięcia udziału w akcji oddawania krwi w budynku Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu przy ul. Grottgera 50 w dniu 3 grudnia 2019 r. w godz. 8:00-12:30.

Akcja prowadzona jest na rzecz chorych i ofiar wypadków pod hasłem "Nasza Krew - Nasza Ojczyzna". Oddana krew będzie przekazana na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawca i Krwiolecznictwa w Nowym Sączu.

Zapraszamy na XII Festiwal Nauki

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

7 czerwca 2019 r.

na terenie Kampusu dydaktyczno-sportowego

przy ul. Kościuszki 2.

Program

dni otwarte plakat 2019

Zapraszamy studentów PWSZ do składania wniosków aplikacyjnych na wyjazdy

w ramach Programu ERASMUS+ na PRAKTYKI w roku 2019

oraz do uczelni partnerskich na semestr zimowy 2019/2020

 

logo erasmus

 

Instytut Ekonomiczny zaprasza na wykład w ramach Sądeckiego Konwersatorium Naukowego

pt.: "Bankowość spółdzielcza w Polsce - Misja - Wyróżniki - Wartości",

który poprowadzi Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Pani Maria Twardowska

w piątek 14 grudnia 2018 r. o godz. 11:15, sala 2.6

Wstęp wolny!

Instytut Ekonomiczny zaprasza na Sądeckie Konwersatorium Naukowe

pt. "Bezpieczne zakupy w sieci", które poprowadzi Pan Jakub Pepłoński z Allegro

w środę 12 grudnia 2018 r. o godz. 11:30, sala 2.6

Wstęp wolny!

 

W dniu 13.11.2018 r., w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu,

odbył się Dzień Przedsiębiorczości, zrealizowany w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Podczas Dnia Przedsiębiorczości młodzież szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci

wzięli aktywny udział w przygotowanych zajęciach w formie: wykładów, warsztatów, szkoleń.

Dzień Przedsiębiorczości cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży.

Instytut Ekonomiczny odwiedziło 350 uczniów wraz z opiekunami, z 14 szkół.

Młodzież aktywnie uczestniczyła w wykładzie: „Dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne?”,

wykładzie: ,,Psychologia reklamy”,

warsztatach: „Jak świadomie kształtować własną ścieżkę kariery – Trening personalny”,

warsztatach: „Efektywna komunikacja i współpraca w zespole”,

szkoleniu: „Grafika 3D w programie CorelDraw” oraz

warsztatach: „Przedsiębiorczość a działalność gospodarcza”.

Wszystkie wydarzenia odbywały się w trzech cyklach.

Z rozmów z uczniami i ich opiekunami wynika, że byli oni zadowoleni z przeprowadzonych zajęć,

które ocenili jako interesujące i bardzo dobrze poprowadzone.

Interesujący program, różnorodne formy aktywności, które zaoferowali Wykładowcy Instytutu Ekonomicznego w ramach Dnia Przedsiębiorczości,

pozwoliły uczestnikom zdobyć wiedzę i konkretne umiejętności niezbędne do założenia własnej firmy.

wm

 

Wykład

„Człowiek w sieci - przedsiębiorczość w hiperrzeczywistości”

 poprowadzi Wykładowca Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu, dr Tomasz Zacłona.

 

Niniejszy wykład będzie koncentrował się na postawach przedsiębiorczych w epoce kultury cyfrowego narcyzmu,

mediów społecznościowych oraz otaczającej współczesnego człowieka hiperrzeczywistości.

Wykład dedykowany jest młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego.

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie szkół deklarujących udział w projekcie.

 

Celami głównymi projektu są m.in.:

  • popularyzacja wiedzy biznesowej,
  • kształtowanie przedsiębiorczej postawy wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, oraz
  • promocja lokalnych przedsiębiorstw.

Cele szczegółowe obejmują:

  • propagowanie innowacyjnych metod nauczania przedsiębiorczości oraz
  • inspirowanie uczniów do poszukiwania innych niż podręcznik form edukacji przedsiębiorczości.

 

Zainteresowanie projektem dowodzi jak ważna jest przedsiębiorczość, jako umiejętność i jaka różnorodność działań się z nią wiąże.

Szczegóły projektu : http://www.nowysacz.pl/wlacz-myslenie


Patronat honorowy:

nbp      marr     kig