Koło Naukowe Rozwoju Regionalnego działa od 2001 r. Jego głównym celem jest poszerzanie wiedzy dotyczącej rozwoju regionalnego, która wykracza poza program nauczania oraz aktywne angażowanie się w pracę naukową. Przedmiotem działań KNRR jest opracowywanie analiz ekonomicznych dotyczących szeroko rozumianego rozwoju regionalnego, oraz organizowanie: warsztatów, sympozjów, konferencji.

 

Do szczególnych osiągnięć Koła należy cykliczne organizowanie Ogólnopolskich Sympozjów Kół Naukowych, w których biorą udział studenci wiodących polskich uczelni akademickich i zawodowych z Warszawy, Łodzi, Poznania, Krakowa, Wrocławia, Gdańska, Białegostoku, Szczecina i innych. Członkowie Koła aktywnie uczestniczą również w wyjazdowych Sympozjach organizowanych na terenie kraju, podczas których prezentują swoje osiągnięcia naukowe w postaci wystąpień i referatów. Ponadto, działalność Koła ma również wymiar praktyczny o czym świadczyć może aktywność studentów w kontaktach z władzami jednostek samorządu terytorialnego.

Do największych sukcesów KNRR można zaliczyć:

 • Organizację IV Ogólnopolskiego Sympozjum Kół Naukowych nt.: "Zmieniający się świat -współczesne wyzwania rozwoju lokalnego i regionalnego" - 12 maja 2006 r.,

 • Udział w Ogólnopolskiej Konferencji zorganizowanej przez Samorząd Studencki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu - luty 2007 r.,

 • Udział w konferencji pt.: "Zarządzanie przestrzenią miasta" zorganizowaną przez SKN Gospodarki Przestrzennej SGH w Warszawie - 29 marca 2007 r.,

 • Udział w warsztatach naukowych w Grybowie, których celem było nawiązanie współpracy z władzami Gminy Grybów w ramach przygotowanej Strategii Rozwoju Gminy Grybów - 23 – 24 marca 2007 r.,

 • Udział w warsztatach naukowych w Limanowej, których celem spotkania było nawiązanie współpracy z władzami gminy Limanowa – 13 – 14 kwietnia 2007 r.,

 • Organizację V Ogólnopolskiego Sympozjum Kół Naukowych pt.: "Współczesne determinanty rozwoju regionalnego i lokalnego" - 27 – 28 kwietnia 2007 r.,

 • Organizację warsztatów naukowych w Starym Sączu, których celem było nawiązanie współpracy z Władzami Miasta i Gminy Stary Sącz oraz zapoznanie się z podejmowanymi w Mieście i Gminie działaniami w zakresie planowania rozwoju lokalnego, bieżącymi oraz planowanymi inwestycjami oraz promocją regionu – 14 – 15 marca 2008 r.,

 • Organizację VI Ogólnopolskiego Sympozjum Kół Naukowych pt.: "Marketing terytorialny w rozwoju miast i regionów" – 9 – 11 maja 2008 r.,

 • Organizację I Międzynarodowej Konferencji Kół Naukowych pt.: "Współczesne Kierunki Urbanizacji Przestrzeni Europejskiej" – "Contemporary Trends In The Urbanization Of Space In Europe" - Kraków 24 – 26 kwietnia 2009 r.,

 • Prganizację warsztatów naukowych w Krynicy - Zdroju oraz spotkania z Zastępcą Burmistrza Krynicy Zdroju dr Dariuszem Reśko - 31 marca 2009 r.,

 • Organizację VIII Ogólnopolskiego Sympozjum Kół Naukowych pt.: "Marketing w zarządzaniu rozwojem miast i regionów" w dniach 1-3 kwietnia 2011 r. Łącznie podczas Sympozjum zostało wygłoszonych 21 referatów, liczba uczestników wynosiła 50 osób;

 • Zorganizowanie X Sympozjum Kół Naukowych pt. "Turystyka szansą rozwoju regionów". Sympozjum odbyło się w dniach 13 – 15 kwietnia 2012. Honorowy patronat nad Wydarzeniem objął Prezes Izby Turystyki RP Pan Aleksander Giertler.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Koła Rozwoju Regionalnego: http://knrr.pwsz-ns.edu.pl/