Akademickie Koło Turystyczne "Kuklik" działa od 2004 r. Istotą i celem koła turystycznego jest krzewienie w środowisku akademickim zamiłowania do turystyki a także wiedzy o świecie i mechanizmach występujących na rynku turystycznym. Studenci zrzeszeni w AKT "Kuklik" swoje pasje realizują poprzez: organizacje wystaw, prelekcji, projekcji filmów, wyjazdów na targi turystyczne oraz wyjazdy kulturowo - krajoznawcze, w których uczestniczą studenci i pracownicy PWSZ.

Do największych sukcesów AKT "Kuklik" można zaliczyć:

  • coroczny udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie, największej i jednej z najważniejszych światowych imprez turystycznych,

  • organizację licznych wycieczek dla studentów i pracowników PWSZ m.in. do: Wilna, Rygi, Tallinu, Wiednia, Bułgarii i Turcji,

  • organizację rajdów górskich

           Rok akademicki 2018/2019

  • organizację konferencji naukowej w 2010 r. wraz z Katedrą Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.