Koło Naukowe Rachunkowości "Akredytywa" działa od 2007 r. Przedmiotem zainteresowań są problemy rachunkowości i zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego. Zagadnieniami dyskutowanymi na spotkaniach KN Rachunkowości "Akredytywa" jest metodyka diagnozy kondycji finansowej przedsiębiorstw, determinanty wyboru optymalnej formy opodatkowania, ocena efektywności inwestycji, rachunek dochodów i wydatków wybranych jednostek samorządu terytorialnego.

 

Do największych sukcesów KN Rachunkowości "Akredytywa" można zaliczyć:

  • udział drużyny KN "Akredytywa" w VI Ogólnopolskim Studenckim Konkursie Amatorów Rachunkowości "Uczelniana 2008" i zajęcie 12 miejsca wśród 23 startujących drużyn.