Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji

Instytut Języków Obcych - Slider

baner kdn

 

Instytut Języków Obcych

01

W Instytucie Języków Obcych studenci mają możliwość studiowania na dwóch kierunkach studiów I stopnia o profilu praktycznym:

Filologia (język angielski, niemiecki lub rosyjski)

Lingwistyka dla biznesu (język wiodący – angielski, niemiecki lub rosyjski; język dodatkowy – chiński, szwedzki, angielski, niemiecki lub rosyjski).

Na kierunku Filologia studenci zdobywają wiedzę o języku, literaturze, historii i kulturze z zakresu wybranego języka oraz nabywają umiejętność wykorzystania jej w pracy zawodowej. Praktyczne umiejętności translatorskie w połączeniu z dogłębną wiedzą z zakresu komunikacji międzykulturowej otwierają przed absolwentami perspektywę znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia w roli tłumaczy lub asystentów językowych w rozmaitych sektorach gospodarki. W przypadku modułu biznesowego interdyscyplinarny charakter zdobytych umiejętności, obejmujących gruntowne wykształcenie filologiczne, podstawy wiedzy ekonomicznej oraz bardzo dobrą kompetencję językową z zakresu dwóch języków obcych uwzględniającą specyfikę komunikacji biznesowej, stwarza możliwość pracy w środowisku firm rodzimych oraz międzynarodowych, urzędów, fundacji, w sektorze usług itp. Tytuł licencjata uprawnia do podjęcia studiów magisterskich na pokrewnych kierunkach w kraju i za granicą. Kierunek Filologia otrzymał akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej w 2017 roku.

Kierunek Lingwistyka dla biznesu, uruchomiony w 2017 roku, to nowoczesna oferta edukacyjna pozwalająca uzyskać jednocześnie kilka różnych kompetencji przydatnych na współczesnym, dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Studia te zakładają wykształcenie absolwentów biegle władających dwoma językami obcymi (język A na poziomie C1, język B na poziomie B2). Języki dodatkowe nauczane są od poziomu podstawowego. Dodatkowo program studiów obejmuje zajęcia z ekonomii i zarządzania.

Od roku akademickiego 2020/2021 planowane jest uruchomienie nowych kierunków studiów:

FILOLOGIA ANGIELSKA* – studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne:
(nowa oferta zastąpi obecny kierunek Filologia – język angielski)

Moduły specjalizujące:

 • Tłumaczeniowy
 • Dwujęzyczny tłumaczeniowy
 • Dwujęzyczny w biznesie

FILOLOGIA NIEMIECKA* – studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
(nowa oferta zastąpi obecny kierunek Filologia – język niemiecki)

Moduły specjalizujące:

 • Tłumaczeniowy
 • Język w kulturze i turystyce
 • Asystent językowo-biurowy

FILOLOGIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKA* – studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne
(nowa oferta zastąpi obecny kierunek Filologia – język rosyjski)

Moduły specjalizujące:

 • Tłumaczeniowy
 • Język w kulturze i turystyce
 • Asystent językowo-biurowy

LINGWISTYKA PRAKTYCZNA* – studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne i niestacjonarne (język angielski wiodący)

*Kierunki zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

 

04

 

Banery

ul2020 pwsz projekty eu Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa interreg logo copy

Partnerzy

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39

Instytut Języków Obcych - Mapy Google

Stopka

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • YouTube

Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Instytut Języków Obcych

 

ul. Kochanowskiego 44
33-300 Nowy Sącz

 

tel. +48 18 547-56-08
tel. +48 18 441-45-72 (tel. rekrutacyjny)
fax: (0–18) 441–24–71
e-mail: ijo@pwsz-ns.edu.pl