Studia pierwszego stopnia

Filologia (język angielski)

Charakterystyka

Dlaczego warto studiować Filologię (język angielski)?

 • Studiowanie języka obcego to otwarcie możliwości pracy praktycznie we wszystkich sektorach i branżach.
 • Interesuje Cię język, kultura i literatura? Wybierz filologię, aby móc rozwijać swoje zainteresowania!
 • Program studiów zawiera szereg przedmiotów kulturoznawczych. Studiując filologię poznajesz nie tylko język, ale także kulturę krajów posługujących się danym językiem.
 • Jeśli chcesz zostać tłumaczem, możesz wybrać odpowiednią specjalizację. Znając realia kulturowe, będziesz lepiej tłumaczył teksty literackie i użytkowe.
 • Biegła znajomość języka obcego stanowi o silnej przewadze konkurencyjnej na rynku pracy (przeczytaj ANALIZĘ RYNKU PRACY). Absolwent filologii może szybko zostać przeszkolony przez pracodawcę do pracy na danym stanowisku.
 • Jeśli nie jesteś pewien jaki kierunek studiować, studia filologiczne są idealnym wyborem otwierając szerokie perspektywy pracy w przyszłości.
 • Posiadamy bardzo dobrą infrastrukturę, pracownie, wyposażenie – u nas kształcisz się praktycznie. Nauczysz się tłumaczyć symultanicznie w specjalistycznej pracowni tłumaczeń symultanicznych.
 • U nas możesz doskonalić język obcy i poznawać inne kultury również poprzez wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+.
 • Możesz wybrać studia stacjonarne lub niestacjonarne.
 • Oferujemy możliwość studiowania nieodpłatnie w systemie wieczorowym (atrakcyjna oferta dla osób pracujących).
 • Istnieje możliwość studiowania wg indywidualnej organizacji studiów (np. gdy z ważnych powodów nie możesz uczęszczać na wszystkie zajęcia).
 • Nasz instytut zaprasza także osoby niepełnosprawne (mamy przystosowaną infrastrukturę, oferujemy wsparcie finansowe oraz dodatkowe zajęcia indywidualne).
 • Oferujemy bogatą infrastrukturę sportową.
 • Zapewniamy wysoką jakość kształcenia potwierdzoną nie tylko przez Polską Komisję Akredytacyjną, ale przede wszystkim przez samych studentów i absolwentów.pwsz ijo ulotka skladana 1str

 ZOBACZ ULOTKĘ

 

W IJO działa Studenckie Koło Naukowe „Lingwista”, które pozwala zainteresowanym studentom pogłębiać znajomość języków obcych, poznawać inne narodowości i kultury poprzez kontakty z obcokrajowcami przebywającymi w Polsce oraz wyjazdy zagraniczne, a także udział w warsztatach, konferencjach i badaniach naukowych.

 

pwsz ijo ulotka skladana 2021 kwiecień v2 2

 ZOBACZ ULOTKĘ

 

 

Filologia wschodniosłowiańska

Charakterystyka

Dlaczego warto studiować Filologię wschodniosłowiańską?

 • Znajomość języka rosyjskiego i ukraińskiego to silny atut na rynku pracy
 • Języków uczysz się od podstaw
 • Dodatkowo będziesz uczył się języka angielskiego lub niemieckiego
 • Program studiów zawiera szeroką podbudowę w postaci takich przedmiotów jak: informatyka, komunikacja interkulturowa i interpersonalna, teoria przekładu, podstawy przedsiębiorczości, kultura, literatura, historia, językoznawstwo
 • Studia zapewnią nie tylko swobodne poruszanie się w krajach języków docelowych, ale i nabycie profesjonalnych praktycznych umiejętności
 • Do wyboru są trzy specjalizacje: język w turystyce i kulturze, asystent językowo-biurowy oraz tłumaczenia
 • Biegła znajomość języka obcego stanowi o silnej przewadze konkurencyjnej na rynku pracy (przeczytaj ANALIZĘ RYNKU PRACY). Absolwent filologii może szybko zostać przeszkolony przez pracodawcę do pracy na danym stanowisku.
 • U nas możesz doskonalić język obcy i poznawać inne kultury również poprzez wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+
 • Możesz wybrać studia stacjonarne lub niestacjonarne.
 • Oferujemy możliwość studiowania nieodpłatnie w systemie wieczorowym (atrakcyjna oferta dla osób pracujących).
 • Kierunki filologiczne można studiować niezależnie od wieku, czy też już ukończonych studiów
 • Istnieje możliwość studiowania wg indywidualnej organizacji studiów (np. gdy z ważnych powodów nie możesz uczęszczać na wszystkie zajęcia).
 • Nasz instytut zaprasza także osoby niepełnosprawne (mamy przystosowaną infrastrukturę, oferujemy wsparcie finansowe oraz dodatkowe zajęcia indywidualne).

pwsz ijo ulotka skladana 1str

ZOBACZ ULOTKĘ

W IJO działa Studenckie Koło Naukowe „Lingwista”, które pozwala zainteresowanym studentom pogłębiać znajomość języków obcych, poznawać inne narodowości i kultury poprzez kontakty z obcokrajowcami przebywającymi w Polsce oraz wyjazdy zagraniczne, a także udział w warsztatach, konferencjach i badaniach naukowych.

pwsz ijo ulotka skladana 2021 kwiecień v2 2

ZOBACZ ULOTKĘ

Filologia niemiecka

Charakterystyka

Dlaczego warto studiować Filologię niemiecką?

 • Znajomość języka niemieckiego to silny atut na rynku pracy
 • Języka niemieckiego uczysz się od podstaw
 • Dodatkowo będziesz uczył się drugiego języka obcego (języka angielskiego lub rosyjskiego)
 • Program studiów zawiera szeroką podbudowę w postaci takich przedmiotów jak: informatyka, komunikacja interkulturowa i interpersonalna, teoria przekładu, podstawy przedsiębiorczości, kultura, literatura, historia, językoznawstwo
 • Studia zapewnią nie tylko swobodne poruszanie się w krajach języków docelowych, ale i nabycie profesjonalnych praktycznych umiejętności
 • Do wyboru są trzy specjalizacje: język w turystyce i kulturze, asystent językowo-biurowy oraz tłumaczenia
 • Biegła znajomość języka obcego stanowi o silnej przewadze konkurencyjnej na rynku pracy (przeczytaj ANALIZĘ RYNKU PRACY). Absolwent filologii może szybko zostać przeszkolony przez pracodawcę do pracy na danym stanowisku.
 • U nas możesz doskonalić język obcy i poznawać inne kultury również poprzez wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+
 • Możesz wybrać studia stacjonarne lub niestacjonarne.
 • Oferujemy możliwość studiowania nieodpłatnie w systemie wieczorowym (atrakcyjna oferta dla osób pracujących).
 • Kierunki filologiczne można studiować niezależnie od wieku, czy też już ukończonych studiów
 • Istnieje możliwość studiowania wg indywidualnej organizacji studiów (np. gdy z ważnych powodów nie możesz uczęszczać na wszystkie zajęcia).
 • Nasz instytut zaprasza także osoby niepełnosprawne (mamy przystosowaną infrastrukturę, oferujemy wsparcie finansowe oraz dodatkowe zajęcia indywidualne).

Obejrzyj, posłuchaj i przekonaj się, że warto studiować Filologię niemiecką (1)

Obejrzyj, posłuchaj i przekonaj się, że warto studiować Filologię niemiecką (2)

 

pwsz ijo ulotka skladana 1str

ZOBACZ ULOTKĘ

W IJO działa Studenckie Koło Naukowe „Lingwista”, które pozwala zainteresowanym studentom pogłębiać znajomość języków obcych, poznawać inne narodowości i kultury poprzez kontakty z obcokrajowcami przebywającymi w Polsce oraz wyjazdy zagraniczne, a także udział w warsztatach, konferencjach i badaniach naukowych.

pwsz ijo ulotka skladana 2021 kwiecień v2 2

ZOBACZ ULOTKĘ

Lingwistyka dla biznesu

Charakterystyka

Charakterystyka

Dlaczego warto studiować Lingwistykę dla biznesu?

 • Studiowanie języka obcego to otwarcie możliwości pracy praktycznie we wszystkich sektorach i branżach.
 • Biegła znajomość języka obcego stanowi o silnej przewadze konkurencyjnej na rynku pracy (przeczytaj ANALIZĘ RYNKU PRACY).
 • Program studiów obejmuje przedmioty ekonomiczne i zajęcia z zarządzania, co wraz z biegłą znajomością języka obcego będzie stanowić o Twojej silnej przewadze konkurencyjnej na rynku pracy (przeczytaj ANALIZĘ RYNKU PRACY).
 • Jeśli nie jesteś pewien jaki kierunek studiować, studia lingwistyczne są idealnym wyborem otwierając szerokie perspektywy pracy w przyszłości.
 • U nas możesz doskonalić język obcy i poznawać inne kultury poprzez wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+.
 • Możesz wybrać studia stacjonarne lub niestacjonarne.
 • Oferujemy możliwość studiowania nieodpłatnie w systemie wieczorowym (atrakcyjna oferta dla osób pracujących).
 • Istnieje możliwość studiowania wg indywidualnej organizacji studiów (np. gdy z ważnych powodów nie możesz uczęszczać na wszystkie zajęcia).
 • Posiadamy bardzo dobrą infrastrukturę, pracownie, wyposażenie – u nas kształcisz się praktycznie.
 • Nasz instytut zaprasza także osoby niepełnosprawne (mamy przystosowaną infrastrukturę, oferujemy wsparcie finansowe oraz dodatkowe zajęcia indywidualne).
 • Oferujemy bogatą infrastrukturę sportową.
 • Zapewniamy wysoką jakość kształcenia.
 • Wybierasz język wiodący: ANGIELSKI, NIEMIECKI lub ROSYJSKI.
 • Wybierasz język dodatkowy: CHIŃSKI, SZWEDZKI, ANGIELSKI, NIEMIECKI lub ROSYJSKI (języki dodatkowe nauczane są od poziomu podstawowego).
 • Program studiów obejmuje zajęcia z ekonomii i zarządzania (ekonomia, zarządzanie, marketing, międzynarodowe stosunki gospodarcze, negocjacje, przedsiębiorczość, finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, zarządzanie i komunikacja międzykulturowa, prawo gospodarcze i podatkowe).

 

pwsz ijo ulotka skladana 1str

 pwsz ijo ulotka skladana 2021 kwiecień v2 2

ULOTKA


Studia podyplomowe

Kursy dokształcające

 

Sprawdź ofertę na innych kierunkach