Konkurs Wiedzy Ogólnej o Rosji i Chinach odwołany

Informujemy, że ze względu na zalecenia dotyczące procedur zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażenia koronawirusem COVID-19, dyrekcja Instytutu Języków Obcych i organizatorzy Konkursu
Wiedzy Ogólnej o Rosji i Chinach podjęli decyzję, żeby odwołać wydarzenie, które miało się odbyć 28 kwietnia 2020 r.

 

Informujemy, że ze względu na zalecenia dotyczące procedur zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażenia koronawirusem COVID-19 nie odbędą się zajęcia projektowe planowane na następujące dni:
- Historyczne, naukowe i literackie podróże przez kontynenty (20 i 21 marca 2020 r.)
- Warsztat tłumaczenia audiowizualnego (13 i 20 marca 2020 r.)

Mając na uwadze zalecenia dotyczące procedur zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażenia koronawirusem COVID-19 dyrekcja Instytutu Języków Obcych i organizatorzy Wojewódzkiego Konkursu Lingwistycznego DUET podjęli decyzję, żeby odwołać etap ustny, który miał się odbyć 18 marca 2020 r.  

cone

Uwaga!

w uzupełnieniu do wcześniejszego ogłoszenia dotyczącego składania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim 2019/2020 w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” - Modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym), przekazujemy dodatkowe informację związane aplikowaniem o ww wymienione dofinansowanie. Bliższe informację w dostępne pod linkiem: Bliższe informacje

 

INFORMUJEMY, ŻE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI

w pilotażowym programie „Aktywny Samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Adresaci programu:

Dofinansowanie może uzyskać osoba, która:

· posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

· pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

Dofinansowanie obejmuje:

· dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,

· dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego,

· opłatę za naukę (czesne).

 

Warunkami złożenia wniosku jest:

· zarejestrowanie się na Platformie SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON – TERAZ DODATKOWO PREMIOWANE) https://sow.pfron.org.pl/,

· posiadanie adresu poczty elektronicznej,

· posiadanie Kwalifikowanego podpisu elektronicznego (płatny) lub profilu zaufanego ePUAP (darmowy).

 

Kontakt w sprawie składania wniosków:

Dla osób zamieszkałych na terenie powiatu nowosądeckiego: PCPR Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 72 A, tel. 184438251, http://www.pcpr-ns.pl

Dla osób zamieszkałych na terenie miasta Nowy Sącz: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu- Referat.ds Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych, Nowy Sącz,

ul. Żywiecka 13, tel. 18 444 36 24 w.56, http://mops.nowysacz.pl/

 

Uwaga! Osoby zamieszkałe poza w/w rejonami powinny kontaktować się z placówkami PCPR lub MOPS właściwymi dla ich miejsca zamieszkania.

Nabór wniosków na semestr letni 2019/2020 trwa do 31.03.2020 r.

 

Więcej informacji dotyczących programu na stronach: www.pfron.org.pl

Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uprzejmie informujemy, że spotkanie w sprawie zagranicznych praktyk studenckich w hotelarstwie, organizowanych przez firmę Algoos Study, Work and Travel INC™ zaplanowane w dniu 12.03.2020 r. zostaje odwołane.

AKTUALIZACJA!

Informujemy, że ze względu na zalecenia dotyczące procedur zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażenia koronawirusem COVID-19 Dzień Kultury Języka NIE ODBĘDZIE SIĘ  w planowanym terminie.

 

cone

 

25 lutego 2020 roku w Instytucie Języków Obcych został przeprowadzony II etap Wojewódzkiego Konkursu Lingwistycznego DUET. Ponad dwustu uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z sześciu powiatów województwa małopolskiego rozwiązywało testy językowe ułożone przez wykładowców IJO. Uczestnicy musieli się wykazać znajomością języka angielskiego oraz drugiego języka do wyboru: rosyjskiego, francuskiego lub niemieckiego.

Osoby, które zakwalifikowały się do II etapu (części ustnej) wezmą udział w ostatniej rundzie konkursu, która ma formę egzaminu ustnego z danej pary językowej.

LISTA OSÓB KTÓRE ZAKWALIFIKOWAŁY SIĘ DO CZĘŚCI USTNEJ

II etap Wojewódzkiego Konkursu Lingwistycznego DUET - część ustna (rozmowa) - odbędzie się 18 marca 2020 roku o godzinie 9.00.

Rejestracja uczestników w godzinach: 8.00 - 8.45 w siedzibie Instytutu języków Obcych PWSZ w Nowym Sączu przy ul. Kochanowskiego 44. Prosimy o zabranie dokumentu ze zdjęciem (np. legitymacji szkolnej).

Na zwycięzców X edycji Wojewódzkiego Konkursu Lingwistycznego DUET czekają atrakcyjne nagrody!

Zdjęcia: mgr Bogusław Pajda

Szkolenie świadomościowe o osobach niepełnosprawnych na Uczelni Wyższej, prowadzone przez trenerów SMART Instytut z Nowego Sącza i skierowane do pracowników dydaktycznych Instytutu Języków Obcych, odbyło się 19 lutego 2020 roku.

W szkoleniu uczestniczyło 20 pracowników.

Szkolenie zostało zorganizowane w celu dostarczenia uczestnikom wiedzy związanej z codziennym funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych w otoczeniu akademickim, rozumieniu ich potrzeb oraz umożliwienia pełnego dostępu do procesu kształcenia na studiach wyższych i sfinansowane ze środków Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych PWSZ w Nowym Sączu.

Tematyka szkolenia objęła takie zagadnienia jak:
- sylwetka osoby z niepełnosprawnością,
- potrzeby osób niepełnosprawnych, szczególnie w kontekście aktywnego uczestnictwa w życiu akademickim,
- zasady wsparcia edukacyjnego osób z niepełnosprawnością,
- dopasowywanie treści dydaktycznych i informacyjnych do możliwości poznawczych osób z różnym typem niepełnosprawności,
- sposoby prezentowania treści podczas zajęć akademickich,
- oraz dostosowywanie materiałów dydaktycznych i informacyjnych do potrzeb i oczekiwań osób z niepełnosprawnością.

Uczestnicy warsztatów mieli okazję poznać i przećwiczyć praktyczne przykłady wsparcia udzielanego niepełnosprawnym, w tym sposoby komunikacji z osobami z dysfunkcją wzrokową, słuchową, psychiczną, ruchową.

Kolejne szkolenie w tej edycji zajęć odbędzie się 3 marca br. w Instytucie Ekonomicznym.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Biurem Osób Niepełnosprawnych PWSZ w Nowym Sączu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zdjęcia: Sabina Kusion, Biuro Osób Niepełnosprawnych

 

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana terminu spotkania w sprawie zagranicznych praktyk studenckich w hotelarstwie, organizowanych przez firmę Algoos Study, Work and Travel INC™

Spotkanie odbędzie się 12.03.2020 r. (czwartek) – godz. 10:45, sala 01 – Instytut Języków Obcych, ul. Kochanowskiego 44.

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania tych praktyk z programu Erasmus+. Informacje można uzyskać u Koordynatora Programu Erasmus+ lub w Dziale Nauki i Rozwoju.

Zobacz

algoos 2020 plakat