2016 ijo duet wynikiWe środę 20 kwietnia 2016r. zakończył się VI Międzyszkolny Konkurs Lingwistyczny „DUET” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zorganizowany przez Instytut Języków Obcych PWSZ w Nowym Sączu.

 
Łącznie w trzech etapach wzięło udział ponad 600 uczniów z 32 szkół ponadgimnazjalnych z pięciu powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego, nowotarskiego oraz bocheńskiego.

konkurs plastyczny headerKonkurs plastyczny Wokół symboli architektury Rosji organizowany przez Instytut Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu został rozstrzygnięty. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, o czym świadczy duża liczba nadesłanych prac (114 prac). Uczestnicy konkursu zaprezentowali bardzo wysoki poziom artystyczny, a także wykazali się niezwykłą pomysłowością. W przygotowywaniu prac wykorzystywali różnorodne techniki plastyczne, m.in. techniki rysunkowe, malarskie, technikę płaskorzeźby z plasteliny.