W związku z utrudnionym dostępem do tradycyjnego księgozbioru Biblioteka przygotowała dla Studentów oraz Pracowników Uczelni dostęp do platfomy Ibuk Libra (ponad 2000 pozycji) – pierwszej i największej w Polsce czytelni online książek w języku polskim z zakresu humanistyki, nauk społecznych, ekonomicznych, matematyczno-przyrodniczych, prawnych, medycyny i informatyki. W ibuku znajdziecie Państwo elektroniczne wersje czołowych wydawców, m.in. WN PWN, WNT, PZWL, WN Scholar, WKiŁ, OW Impuls, Wolters Kluwer Polska, PWE, GWP.

Aby móc skorzystać z serwisu IBUK LIBRA należy uzyskać specjalny kod dostępu (tzw. PIN). Prośbę o ten kod należy wysyłać pod adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. (UWAGA: studentów prosimy o podawanie w wiadomości swojego numeru albumu).

Dostęp do książek znajduje się pod linkiem https://libra.ibuk.pl/. W pierwszej kolejności rejestrujemy się (podajemy adres e-mail i hasło) i wczytujemy otrzymany kod dostępu. Założenie konta umożliwia użytkownikowi korzystanie z zaawansowanych funkcji do pracy z tekstem.

Zakup dostępu do platfomy Ibuk Libra (ponad 2000 pozycji) pokryty został częściowo z Projektu ogólnouczelnianego, realizowanego na podstawie umowy nr POWR.03.05.00–00-Z061/17–00 Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu”w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2022 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji i podpowiedzi jak poruszać się po platformie IBUK LIBRA znajduje się w zakładce BIBLIOTEKA.

Data ogłoszenia 15.04.2020 r.

 

KONKURS nr 1/2020 O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z WŁASNEGO FUNDUSZU NA STYPENDIA

ZA WYNIKI W NAUCE DLA STUDENTÓW ORAZ STYPENDIA NAUKOWE DLA PRACOWNIKÓW

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, którzy zamierzają realizować projekty w zakresie nauki, ze szczególnym uwzględnieniem projektów wspierających rozwój naukowy i zawodowy.

Okres przyznawania stypendium – do 8 miesięcy

Kwota stypendium – 900,00 zł

Maksymalna liczba stypendiów w 2020 r. – 10

 

 

KONKURS nr 2/2020 O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z WŁASNEGO FUNDUSZU NA STYPENDIA

ZA WYNIKI W NAUCE DLA STUDENTÓW ORAZ STYPENDIA NAUKOWE DLA PRACOWNIKÓW

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu za wyniki w nauce

Wymagania:

1) zaliczenie, w terminie przewidzianym regulaminem studiów, co najmniej pierwszego roku studiów,

2) uzyskanie średniej ocen za dotychczasowy okres studiów co najmniej 4,50,

3) wzorowe wypełnianie obowiązków studenta, określonych w regulaminie studiów,

4) efekty innej aktywności naukowej studenta np. udziału w badaniach naukowych, projektach naukowych, konferencjach, sympozjach – w poprzednim roku akademickim (potwierdzone zaświadczeniem).

Okres przyznawania stypendium – jednorazowe

Kwota stypendium – 1200,00 zł

Maksymalna liczba stypendiów w 2020 r. – 12

 

Aktualny Regulamin i wzory wniosków znajdują się w zakładkach:

"Dla pracownika" lub "Dla studenta" / "Własny fundusz stypendialny"

 

UWAGA!

Miejsce i termin składania: Z uwagi na obecną sytuację związaną z epidemią koronawirusa,

wyjątkowo wnioski prosimy składać wyłącznie drogą elektroniczną (skan z podpisem)

na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 8 maja 2020 r.

Wszystkim pracownikom i studentom

składamy życzenia

radosnych, pełnych nadziei i wiary świąt Wielkiej Nocy!

 

Dyrekcja

Instytutu Języków Obcych

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego zostało wprowadzone ograniczenie w dostępie
do budynku Instytutu Języków Obcych.

W związku z powyższym wszelkie sprawy
zgłasza się i załatwia za pomocą poczty elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
oraz telefonu
(18) 547-56-08, 601-831-138
we wtorki i czwartki w godz. od 9:00 do 14:00.

 

 

duet poziome

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z zaistniałą sytuacją zmuszeni jesteśmy odwołać część ustną I Wojewódzkiego Konkursu Lingwistycznego Duet i wyłonić zwycięzców na podstawie wyników z części pisemnej.

Przedstawiamy listę laureatów.

 

Język angielski + niemiecki:

 

Nazwisko i imię

Szkoła

Suma punktów

III miejsce

Gawlak Bartosz

Zespół Szkół Społecznych „Splot” z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego w Nowym Sączu

83

II miejsce

Jawor Michał

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej

89,5

I miejsce

Skowron Aleksandra

Liceum Akademickie im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu

90

 

Język angielski + rosyjski:

 

Nazwisko i imię

Szkoła

Suma punktów

III miejsce

Bigos Nadia

Zespół Szkół Społecznych „Splot” z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego w Nowym Sączu

58

II miejsce

Mędoń Konrad

Zespół Szkół Społecznych „Splot” z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego w Nowym Sączu

68

I miejsce

Shemenko Mykyta

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu

86

 

 

Język angielski + francuski:

 

Nazwisko i imię

Szkoła

Suma punktów

III miejsce

Małecka Anna

Jezuickie Centrum Edukacji w Nowym Sączu

79

II miejsce

Gwiżdż Aleksandra

Jezuickie Centrum Edukacji w Nowym Sączu

80

I miejsce

Lasek Aleksandra

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej

81

I miejsce

Szymocha Jonathan

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Brzesku

81

 

Kategoria zespołowa:

 

Szkoła

Suma punktów

III miejsce

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Ponadpodstawowych  nr 1 w Brzesku

Liceum Akademickie im. Króla Bolesława Chrobrego Nowym Sączu

5

 

5

5

II miejsce

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej

Jezuickie Centrum Edukacji w Nowym Sączu

9

9

I miejsce

Zespół Szkół Społecznych „Splot” z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego w Nowym Sączu

13

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Poinformujemy Państwa o uroczystym rozdaniu dyplomów i nagród, które odbędzie się po wznowieniu zajęć dydaktycznych.

Konkurs Wiedzy Ogólnej o Rosji i Chinach odwołany

Informujemy, że ze względu na zalecenia dotyczące procedur zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażenia koronawirusem COVID-19, dyrekcja Instytutu Języków Obcych i organizatorzy Konkursu
Wiedzy Ogólnej o Rosji i Chinach podjęli decyzję, żeby odwołać wydarzenie, które miało się odbyć 28 kwietnia 2020 r.

 

Informujemy, że ze względu na zalecenia dotyczące procedur zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażenia koronawirusem COVID-19 nie odbędą się zajęcia projektowe planowane na następujące dni:
- Historyczne, naukowe i literackie podróże przez kontynenty (20 i 21 marca 2020 r.)
- Warsztat tłumaczenia audiowizualnego (13 i 20 marca 2020 r.)

Mając na uwadze zalecenia dotyczące procedur zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażenia koronawirusem COVID-19 dyrekcja Instytutu Języków Obcych i organizatorzy Wojewódzkiego Konkursu Lingwistycznego DUET podjęli decyzję, żeby odwołać etap ustny, który miał się odbyć 18 marca 2020 r.  

cone

Uwaga!

w uzupełnieniu do wcześniejszego ogłoszenia dotyczącego składania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim 2019/2020 w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” - Modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym), przekazujemy dodatkowe informację związane aplikowaniem o ww wymienione dofinansowanie. Bliższe informację w dostępne pod linkiem: Bliższe informacje

 

INFORMUJEMY, ŻE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI

w pilotażowym programie „Aktywny Samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Adresaci programu:

Dofinansowanie może uzyskać osoba, która:

· posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

· pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

Dofinansowanie obejmuje:

· dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,

· dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego,

· opłatę za naukę (czesne).

 

Warunkami złożenia wniosku jest:

· zarejestrowanie się na Platformie SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON – TERAZ DODATKOWO PREMIOWANE) https://sow.pfron.org.pl/,

· posiadanie adresu poczty elektronicznej,

· posiadanie Kwalifikowanego podpisu elektronicznego (płatny) lub profilu zaufanego ePUAP (darmowy).

 

Kontakt w sprawie składania wniosków:

Dla osób zamieszkałych na terenie powiatu nowosądeckiego: PCPR Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 72 A, tel. 184438251, http://www.pcpr-ns.pl

Dla osób zamieszkałych na terenie miasta Nowy Sącz: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu- Referat.ds Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych, Nowy Sącz,

ul. Żywiecka 13, tel. 18 444 36 24 w.56, http://mops.nowysacz.pl/

 

Uwaga! Osoby zamieszkałe poza w/w rejonami powinny kontaktować się z placówkami PCPR lub MOPS właściwymi dla ich miejsca zamieszkania.

Nabór wniosków na semestr letni 2019/2020 trwa do 31.03.2020 r.

 

Więcej informacji dotyczących programu na stronach: www.pfron.org.pl

Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych