Program rozpoczęcia roku akademickiego 2019/2020
dla Studentów I roku Instytutu Języków Obcych
1 października 2019 r. budynek IJO ul. Kochanowskiego 44

 

10:00 – 10:30 Spotkanie Dyrekcji Instytutu ze Studentami – s.001

10:30 – 12:30 Kurs BHP – s.001

12:30 – 13:30

Spotkanie z Kierownikiem Zakładu Filologia i opiekunem roku – s.001

Spotkanie z Kierownikiem Zakładu Lingwistyka dla biznesu i opiekunem roku – s.005

13:00 – 13:30 Spotkanie z przedstawicielem Samorządu Studenckiego – s.001

13:30 – 14:00 Spotkanie z przedstawicielem Akademickiego Biura Karier – s.001

14:00 Podpisanie ślubowania i oświadczeń w sekretariacie

Studenci, którzy chcą otrzymać legitymację studencką powinni dostarczyć w dniu 1 października br. do sekretariatu dowód wniesienia opłaty w kwocie 22 zł (należy wpłacić na indywidualne konto, które zostało wygenerowane w procesie rekrutacji elektronicznej).

 

II i III rok

W dniu 1 października 2019 r. zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem.

 

Informujemy, że jeszcze do czwartku, 26 września 2019, można rejestrować się w systemie i składać dokumenty Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej IJO.

Zapraszamy studentów z orzeczeniem o niepełnosprawności do udziału w pilotażowym programie „Aktywny Samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Program skierowany jest do osób, które posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, pobierają naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, lub mają przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Dofinansowanie obejmuje m.in. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego i opłatę za naukę (czesne).

Nabór wniosków na semestr zimowy 2019/2020 trwa do 10.10.2019

SZCZEGÓŁY

 

rekrutacja 2019 2020 final

Komitet redakcyjny czasopisma Neophilologica Sandeciensia zaprasza Państwa do przesłania propozycji artykułów do naszego czasopisma, Neophilologica Sandeciensia 13, na rok 2019.

Neophilologica Sandeciensia jest międzynarodowym czasopismem publikującym artykuły w językach angielskim, niemieckim, rosyjskim i polskim, prowadzonym przez Instytut Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Zawiera teksty (uprzednio niedrukowane) dotyczące szeroko pojętej tematyki neofilologicznej: językoznawstwa, literatury, metodyki, kulturoznawstwa, translatoryki. Mile widziane są też recenzje. Wszystkie artykuły są recenzowane w trybie single-blind review.


Uprzejmie prosimy o przesłanie propozycji tekstów bezpośrednio do Redaktorek tomu na następujące adresy:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (literatura, kulturoznawstwo)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (językoznawstwo, metodyka, translatoryka).


Zachęcamy Państwa do publikacji. Na artykuły czekamy do 30 września 2019 roku.


Wskazówki edytorskie dla Autorów są dostępne na stronie:
http://www.pwsz-ns.edu.pl/uczelnia/wydawnictwo-naukowe/informacje-dla-autorow

 

Zaproszenie do publikacji

Call for papers (English)

26 lipca w Sali Senackiej w budynku Rektoratu PWSZ w Nowym Sączu odbyło się spotkanie delegacji Tajwanu z dyrekcją, wykładowcami oraz studentami Instytutu Języków Obcych.

W spotkaniu uczestniczyli Pan Weber Shih, Ambasador, pełniący funkcję Przedstawiciela i Szefa Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej w Polsce wraz z małżonką, Pani Michelle Hsiu-Ya Liu, Drugi Sekretarz Biura oraz Pan Andrzej Fąfara, Zastępca Dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ze strony Uczelni w spotkaniu uczestniczyli: dr Monika Madej-Cetnarowska, Dyrektor IJO, doc. dr Elżbieta Stanisz, Zastępca Dyrektora IJO, dr Monika Zięba-Plebankiewicz, Kierownik Zakładu Języka Angielskiego, dr Grzegorz Ziętala, Koordynator kierunku Lingwistyka dla biznesu, mgr Joanna Loesch oraz mgr Anna Pych, wykładowcy IJO, dr Tomasz Zacłona, wykładowca IE, prowadzący zajęcia na kierunku Lingwistyka dla biznesu, Pani mgr Anna Polek oraz przedstawiciele studentów IJO i Lingwistyki dla biznesu, Monika Dyrlaga, Anna Surówka oraz Agnieszka Kosecka.

Tematem spotkania był rozwój innowacyjnego w skali Polski kierunku studiów Lingwistyka dla biznesu w aspekcie zajęć z językiem chińskim oraz możliwości wsparcia ze strony tajwańskiej działań mających na celu promocję kierunku oraz zapewnienia przyszłym studentom możliwości odbywania praktyk w zakresie języka chińskiego w biznesie, wymiany kadry naukowo-dydaktycznej oraz wsparcia w nawiązywaniu współpracy międzyuczelnianej z uniwersytetami na Tajwanie.

 

On July 26, at the representative Senate Hall in the Rector’s Office of the State University of Applied Sciences in Nowy Sącz, a delegation representing Taiwan in Poland met with the management, lecturers and students of the Institute of Foreign Languages. Present were His Excellency Ambassador Mr. Weber Shih, Representative and Head of the Taipei Representative Office in Poland with his Wife, Second Secretary Ms. Michelle Hsiu-Ya Liu, and Mr. Andrzej Fąfara, Deputy Director of the Public and Cultural Diplomacy Department at the Ministry of Foreign Affairs. The University was represented by dr Monika Madej-Cetnarowska, Director of the Institute of Foreign Languages, doc. dr Elżbieta Stanisz, Vice Director of the Institute of Foreign Languages, dr Monika Zięba-Plebankiewicz, Head of the English Language Department, dr Grzegorz Ziętala, Coordinator of Linguistics for Business Undergraduate Program, mgr Joanna Loesch and mgr Anna Pych, Lecturers at the Institute of Foreign Languages, dr Tomasz Zacłona, Lecturer at the Institute of Economics and supervisor of economic subjects for the Linguistics for Business Undergraduate Program, mgr Anna Polek, and students representing the Institute of Foreign languages and the Linguistics for Business Undergraduate Program, Monika Dyrlaga, Anna Surówka and Agnieszka Kosecka.

The main topic of the meeting was a discussion about opportunities for future cooperation in developing Linguistics for Business - a unique and innovative Program of study in Poland – in the context of adding the Chinese language to the Program’s syllabus. The parties also talked about prospective Taiwanese involvement in promoting the Program, providing future students with work placement and internship opportunities to practise Chinese as a business language, as well as facilitating the exchange of research and teaching staff, and establishing international partnerships with universities in Taiwan.

 

Zdjęcia: Jakub Kruczek

nekrolog 3

15 lipca 2019 r. w Auli im. prof. Andrzeja Bałandy odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów Absolwentom Instytutu Języków Obcych.

W tym ważnym dniu Absolwentom towarzyszyli dr Halina Potok, Prorektor ds. studenckich i kształcenia, Zbigniew Gorgosz, Kanclerz PWSZ, mgr Halina Marcisz, Kwestor PWSZ, dr Tomasz Cisoń, Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej, dr Honorata Trzcińska, Zastępca Dyrektora Instytutu Ekonomicznego, władze Instytutu Języków Obcych - Dyrektor dr Monika Madej-Cetnarowska i Wicedyrektor doc. dr Elżbieta Stanisz oraz grono wykładowców Instytutu Języków Obcych.

Wszystkim Absolwentom i ich rodzinom składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy samych sukcesów na drodze zawodowej i w życiu osobistym!

Wszystkich tegorocznych Absolwentów Instytutu Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu zapraszamy na uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów, która odbędzie się w dniu 15 lipca 2019 r. o godz. 11:00 w Auli im. Profesora Andrzeja Bałandy, al. Wolności 40.

Bardzo prosimy o przybycie pół godziny wcześniej, żeby mogli Państwo włożyć togi.

Dnia 10 czerwca br. odbyły się warsztaty studenckie organizowane przez Koło Naukowe "Lingwista" pt. Ścieżki rozwoju zawodowego studentów anglistyki PWSZ w Nowym Sączu.

Wykład otwierający poprowadziła mgr Joanna Jakubik - była przewodnicząca Koła, a obecnie wykładowca w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

W warsztatach wzięli udział studenci IJO oraz studenci z Turcji, którzy brali żywy udział w dyskusji, a także wykładowcy. Całość zakończyła się częścią podsumowującą, podczas której studenci otrzymali certyfikaty uczestnictwa w Kole w bieżącym roku akademickim.