Media o nas

Konkurs PWSZ: Wokół symboli architektury Rosji

Rozstrzygnięto konkurs plastyczny Wokół symboli architektury Rosji organizowany przez Instytut Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, o czym świadczy duża liczba nadesłanych prac (114 prac).

– Uczestnicy konkursu zaprezentowali bardzo wysoki poziom artystyczny, a także wykazali się niezwykłą pomysłowością. W przygotowywaniu prac wykorzystywali różnorodne techniki plastyczne, m.in. techniki rysunkowe, malarskie, technikę płaskorzeźby z plasteliny. Powyższe atuty sprawiły, że komisja konkursowa stanęła przed trudnym wyzwaniem, bowiem wszystkie prace zasługiwały na uwagę – informuje dr Monika Madej-Cetnarowska, dyrektor IJO PWSZ w Nowym Sączu.

Ostatecznie postanowiono przyznać trzy nagrody ex aequo oraz trzy wyróżnienia.

I miejsce ex aequo zdobyli: Damian Siuta z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach oraz Sylwia Szarek z Zespołu Szkół Nr 3 im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu.

II miejsce ex aequo zdobyli: Paulina Listowska z Zespołu Szkół Nr 3 im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu oraz Dominik Pacholik z Zespołu Szkół Budowlanych w Nowym Sączu.

III miejsce ex aequo zdobyli: Karolina Kulińska z Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu oraz Faustyna Wiatr z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu.

Wyróżnienia zaś otrzymali: Joanna Dutka z Zespołu Szkół Nr 3 im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu, Aleksandra Mikołajczyk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu oraz Arkadiusz Kocik z Zespołu Szkół Budowlanych w Nowym Sączu.

– Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, laureatom składamy serdeczne gratulacje. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 1 czerwca podczas Dnia Kultury Języka (budynek Instytutu Języków Obcych, ul. Kochanowskiego 44). Najciekawsze prace będzie można podziwiać na wystawie w trakcie Dnia Kultury Języka oraz Festiwalu Nauki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu – dodaje dyrektor Instytutu Języków Obcych.

źródło: Sądeczanin

VI edycja Międzyszkolnego Konkursu Lingwistycznego DUET

W Instytucie Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu spotkali się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w ramach drugiego etapu Międzyszkolnego Konkursu Lingwistycznego DUET.

Już po raz szósty główną ideą konkursu organizowanego przez IJO jest rozbudzanie w uczniach zainteresowania językami obcymi, doskonalenie kompetencji językowych oraz możliwość zweryfikowania własnych umiejętności.

Łącznie w dwóch etapach wzięło udział ponad 600 uczniów z 32 szkół ponadgimnazjalnych z pięciu powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego, nowotarskiego oraz bocheńskiego.

Pierwszy etap konkursu został przeprowadzony w szkołach. Uczniowie rozwiązywali testy sprawdzające ich kompetencje w zakresie języka angielskiego oraz drugiego wybranego języka obcego (rosyjski, francuski, niemiecki).

W drugim etapie konkursu, zorganizowanym w Instytucie Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, uczniowie zmagali się z testami językowymi ułożonymi przez wykładowców IJO.

Zwycięzcy drugiego etapu konkursu wezmą udział w jego ostatniej części, która odbędzie się 20 kwietnia 2016 roku w siedzibie IJO. Ten etap konkursu ma formę egzaminu ustnego z danych języków – jego celem jest sprawdzenie umiejętności prowadzenia swobodnej rozmowy w językach obcych.

Zwycięzcy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

źródło: Sądeczanin

Nawiązanie współpracy z uczelniami z Chin

Spotkanie wiceprezydenta Jerzego Gwiżdża z Rektorem PWSZ

Wczoraj (23 marca) w sądeckim ratuszu odbyło się spotkanie Zastępcy Prezydenta Miasta Nowego Sącza Jerzego Gwiżdża z Rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dr hab. inż. Mariuszem Cygnarem. W spotkaniu udział wzięli także doc. Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy dr Marek Reichel, dyrektor Instytutu Języków Obcych dr Monika Madej-Cetnarowska oraz Tomasz Michałowski kierownik Referatu Promocji i Turystyki.

W trakcie rozmowy omówiono kluczowe zagadnienia współpracy miasta i uczelni, w tym wspólnych przedsięwzięć zmierzających do promocji miasta Nowego Sącza oraz nawiązania współpracy pomiędzy PWSZ a uczelniami z Chin.

Wiceprezydent Jerzy Gwiżdż docenił gotowość Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, zgłoszoną przez Rektora Mariuszem Cygnara, do aktywnego włączenia się w realizację strategii Miasta Nowego Sącza, podkreślając jednocześnie, jak ważną kwestią zarówno dla miasta, jak i dla uczelni jest rozwijanie współpracy międzynarodowej.

źródło: portal Nowy Sącz

Dzień Kultury Języka 2015

Relacja wideo

źródło: Gorlice.tv

Konsul Stanów Zjednoczonych w Instytucie Języków Obcych PWSZ

Instytut Języków Obcych gościł konsula Stanów Zjednoczonych, panią Claire T. Bea.

IJO sądeckiej PWSZ jest Instytutem, w którym studenci, z racji nauczanych języków, najchętniej korzystają z różnych programów międzynarodowych, w tym z programu Erasmus.

– Najchętniej wybieranymi kierunkami wyjazdów są Hiszpania, Turcja, Niemcy, Wielka Brytania i Chiny. Wizyta Konsula zapewni filologom nowe perspektywy kształcenia oraz pracy, bowiem głównym tematem wykładu był program „Work and Travel”. Jak zapewniała konsul USA, edukacyjno-kulturalne wyjazdy stwarzają możliwość przeżycia niepowtarzalnej przygody, przy jednoczesnym poznawaniu kultury i mentalności Amerykanów – mówi dr Monika Madej-Cetnarowska, dyrektor IJO.

Jak wskazuje sama nazwa programu, wyjazd to nie tylko podróż, ale również praca zarobkowa dla młodych ludzi.

źródło: Sądeczanin