Instytut Języków Obcych zaprasza na otwarte wykłady, zajęcia i warsztaty 5 grudnia 2016.

 

1. Punkt informacyjny dla kandydatów na kierunek Filologia (8:00-14:00)

2. Warsztaty tłumaczeniowe:

  • Tłumaczenia techniczne (język angielski) – 10:30-11:15, 11:30-12:15, s. 207
  • Tłumaczenia ustne z elementami tłumaczenia symultanicznego (język angielski) – 12:30-14:00, s. 101
  • Tłumaczenia ekonomiczne i korespondencja w pracy firm (język niemiecki) – 8:45-9:30, s. 112
  • Tłumaczenia ustne biznesowe (język niemiecki) – 9:45-10:30, s. 101
  • Tłumaczenia ekonomiczne i korespondencja w pracy firm (język rosyjski) – 8:45-9:30, s. 203
  • Tłumaczenia ustne biznesowe (język rosyjski) – 11:15-12:00, s. 101

3. Wykłady:

  • Kultura Stanów Zjednoczonych Ameryki – 9:45-10:30, s.001
  • Historia Wielkiej Brytanii – 13:15-14:00, s. 001

4. Zajęcia otwarte z praktycznej nauki języka angielskiego/niemieckiego/rosyjskiego (8:00-14:00)

5. Spotkanie podróżnicze z cyklu Języki w świecie: Gwatemala - 10:30-11:30, s. 005