Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza na seminaria organizowane w ramach projektu „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych” pod hasłem Akcja Innowacja!

11.01.2017 r. – seminarium w Nowym Sączu, Instytut Języków Obcych PWSZ

http://www.rops.krakow.pl/aktualnosc/zapraszamy-na-seminaria-akcja-innowacja-1537.html

Zacznik bez tytuu 00038

ulotka MIIS page 001