Tylko do 28 lipca można rejestrować się elektronicznie do I tury rekrutacji na kierunki Filologia i Lingwistyka dla biznesu.

Dokumenty papierowe przyjmowane są w godzinach pracy komisji rekrutacyjnej - HARMONOGRAM