28 i 29 listopada o godzinie 10.30 w Instytucie Języków Obcych (sala 005) odbędzie się pokaz modelowej lekcji nauczania języków tzw. metodą bezpośrednią, czyli bez znajomości języka ojczystego słuchaczy.

Zajęcia poprowadzi dr Katalin Kovats z Hagi, twórczyni i administratorka platformy edukacyjnej dla Międzynarodowej Ligi Nauczycieli Esperanta, Dyrektorka Fundacji Fondaĵo edukado.net.

Zajęcia zorganizowane będą dzięki uprzejmości Pani Haliny Komar oraz Centrum Edukacji Międzykulturowej w Nowym Sączu.

Poniżej plakat i szczegóły programu warsztatów.

PLAKAT