Informujemy, że w dniu 5 grudnia 2018 r. o godz. 11.00 w s.203 Instytutu Języków Obcych odbędzie się spotkanie z Pełnomocnikiem Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych.
Podczas spotkania zostaną omówione m.in. kwestie możliwości wsparcia w procesie kształcenia oraz funkcjonowanie osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności na Uczelni.

studenci niepełnosprawni 2