Dzień Otwarty w Instytucie Języków Obcych

9 kwietnia 2019 r.

 

1. Punkt informacyjny dla kandydatów na kierunek Filologia i Lingwistyka dla biznesu (8:00-14:00)

 

2. Warsztaty tłumaczeniowe:

- Tłumaczenia materiałów promocyjnych i turystycznych (język angielski) – 8:45-9:30, s. 112

- Tłumaczenia ustne z elementami tłumaczenia symultanicznego (język angielski) – 9:45-11:15, s. 101

- Tłumaczenia ustne z elementami tłumaczenia symultanicznego (język niemiecki) – 11:30-13:00, s. 101

 

3. Wykłady:

- Kultura Wielkiej Brytanii – 9:45-10:30, s. 005

- Historia literatury brytyjskiej – 10:30-11:15, s.001

 

4. Zajęcia otwarte z praktycznej nauki języka angielskiego/niemieckiego/rosyjskiego (8:00-14:00)

dr Anna Biedrzyńska

09:00-10:30 Praktyczna nauka języka (język A)   sala 002  grupa LdB-1(s)C1

mgr Ewa Chełminiak

10:30-11:15    PNJR – gramatyka    sala 206    grupa JR/T-1(s)

11:15-12:00    PNJR – gramatyka    sala 207    grupa JR/t-2(s)

12:15-13:00    PNJR – gramatyka    sala 206    grupa JR/T-1(s)

mgr Dorota Kotarba

11:00-12:30    Praktyczna nauka języka (język A)    sala 205    grupa LdB(AzJR)-2(s)C1

13:45-15:15    Praktyczna nauka języka (język A)    sala 205    grupa LdB(AzJR)-2(s)C3

mgr Jadwiga Laszkiewicz

11:30-12:15    PNJA – słuchanie     sala 201     grupa JA/t-3(s)C1

12:15-13:00    PNJA – czytanie       sala 201     grupa JA/t-3(s)C1

mgr Bożena Leś

08:45-09:30    PNJA – dyskusja      sala 204     grupa 2jn-3(s)C1

09:45-11:15    PNJA – dyskusja      sala 204     grupa JA/t-3(s)C1

11:30-12:15    PNJA – gramatyka   sala 204     grupa JABjn-3(s)C1

12:15-13:00    PNJA – gramatyka   sala 204     grupa JABjr-3(s)C1

dr Tomasz Połomski

10:30-12:00    PNJN – pisanie         sala 005    grupa JN/T-1(s)C1

mgr Anna Pych

11:15-12:00    PNJR – pisanie         sala 206    grupa JR/T-1(s)C1

12:15-13:45    PNJR – pisanie         sala 207    grupa JR/t-2(s)C1

dr Paulina Wójcikowska-Wantuch

09:15-10:45    Praktyczna nauka języka (język B)     sala 210    grupa LdB(AzJR)-2(s)C1

11:00-12:30    PNJR – dyskusja                                    sala 210    grupa JR/t-3(s)C1

dr Tomasz Zacłona

10:45-12:15    Negocjacje            sala 002    grupa LdB-1(s)

12:30-14:00    Marketing              sala 002    grupa LdB-1(s)

 

dni otwarte plakat 2019