dr Robert Rogowski

Dyrektor Instytutu Języków Obcych

 

mgr Anna Cetnarowska

Wicedyrektor Instytutu Języków Obcych

 

dr Monika Zięba-Plebankiewicz

Kierownik Zakładu Filologia

 

dr Katarzyna Jasiewicz

Kierownik Zakładu Lingwistyka dla biznesu