dr Robert Rogowski

Dyrektor Instytutu Języków Obcych

 

mgr Anna Cetnarowska

Wicedyrektor Instytutu Języków Obcych

 

dr Grzegorz Ziętala

Kierownik Zakładu Filologia

 

dr Jarosław Giza

Kierownik Zakładu Lingwistyka dla biznesu