Charakterystyka

Dlaczego warto studiować Filologię (język angielski)?

 • Studiowanie języka obcego to otwarcie możliwości pracy praktycznie we wszystkich sektorach i branżach.
 • Interesuje Cię język, kultura i literatura? Wybierz filologię, aby móc rozwijać swoje zainteresowania!
 • Program studiów zawiera szereg przedmiotów kulturoznawczych. Studiując filologię poznajesz nie tylko język, ale także kulturę krajów posługujących się danym językiem.
 • Jeśli chcesz zostać tłumaczem, możesz wybrać odpowiednią specjalizację. Znając realia kulturowe, będziesz lepiej tłumaczył teksty literackie i użytkowe.
 • Biegła znajomość języka obcego stanowi o silnej przewadze konkurencyjnej na rynku pracy (przeczytaj ANALIZĘ RYNKU PRACY). Absolwent filologii może szybko zostać przeszkolony przez pracodawcę do pracy na danym stanowisku.
 • Jeśli nie jesteś pewien jaki kierunek studiować, studia filologiczne są idealnym wyborem otwierając szerokie perspektywy pracy w przyszłości.
 • Posiadamy bardzo dobrą infrastrukturę, pracownie, wyposażenie – u nas kształcisz się praktycznie. Nauczysz się tłumaczyć symultanicznie w specjalistycznej pracowni tłumaczeń symultanicznych.
 • U nas możesz doskonalić język obcy i poznawać inne kultury również poprzez wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+.
 • Możesz wybrać studia stacjonarne lub niestacjonarne.
 • Oferujemy możliwość studiowania nieodpłatnie w systemie wieczorowym (atrakcyjna oferta dla osób pracujących).
 • Istnieje możliwość studiowania wg indywidualnej organizacji studiów (np. gdy z ważnych powodów nie możesz uczęszczać na wszystkie zajęcia).
 • Nasz instytut zaprasza także osoby niepełnosprawne (mamy przystosowaną infrastrukturę, oferujemy wsparcie finansowe oraz dodatkowe zajęcia indywidualne).
 • Oferujemy bogatą infrastrukturę sportową.
 • Zapewniamy wysoką jakość kształcenia potwierdzoną nie tylko przez Polską Komisję Akredytacyjną, ale przede wszystkim przez samych studentów i absolwentów.pwsz ijo ulotka skladana 1str

 ZOBACZ ULOTKĘ

 

W IJO działa Studenckie Koło Naukowe „Lingwista”, które pozwala zainteresowanym studentom pogłębiać znajomość języków obcych, poznawać inne narodowości i kultury poprzez kontakty z obcokrajowcami przebywającymi w Polsce oraz wyjazdy zagraniczne, a także udział w warsztatach, konferencjach i badaniach naukowych.

 

pwsz ijo ulotka skladana 2021 kwiecień v2 2

 ZOBACZ ULOTKĘ

 

 

Grupa zajęć specjalizacyjnych

 

Grupa zajęć specjalizacyjnych z zakresu:

JĘZYK ANGIELSKI

 • Tłumaczeniowy
 • Dwujęzyczny – tłumaczeniowy (jako drugi język do wyboru niemiecki, rosyjski, hiszpański)
 • Biznesowy (jako drugi język do wyboru niemiecki, rosyjski, hiszpański).

 

Plany studiów

Plany studiów:

Filologia (język angielski) - studia stacjonarne

Filologia (język angielski) - studia niestacjonarne

Efekty

Efekty kształcenia na kierunku Filologia (język angielski)

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Karty przedmiotów

Karty przedmiotów dostępne są w systemie Wirtualny Dziekanat.

Opłaty

 

Wysokość opłaty semestralnej za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów, w tym cudzoziemców, na studiach niestacjonarnych: 2.550 zł.