Studenci III roku,

którzy nie dostarczą do sekretariatu IJO pracy dyplomowej
wraz z wymaganymi dokumentami w terminie do 10 lipca 2020 r., (Regulamin Studiów § 31 ust. 3)
zobowiązani są do złożenia
do dnia 10 lipca 2020 r. (piątek)

podania o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej
(wzór podania na stronie internetowej IJO).

 

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

  Załącznik 1 - Oferta seminarium dyplomowego
  Załącznik 2 - Wybór seminarium dyplomowego
  Załącznik 3 - Egzamin dyplomowy

 

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH

Zasady pisania prac dyplomowych (PL)

Stylesheet (EN)

 

 

OFERTA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO - rok akademicki 2020/2021

 FILOLOGIA

Oferta seminarium dyplomowego - dr Anna Biedrzyńska

Oferta seminarium dyplomowego - dr Jarosław Giza

Oferta seminarium dyplomowego - dr Katarzyna Jasiewicz

Oferta seminarium dyplomowego - dr Marta Kurzeja

Oferta seminarium dyplomowego - dr Monika Madej-Cetnarowska

Oferta seminarium dyplomowego - dr Michał Palmowski

Oferta seminarium dyplomowego - dr Rachela Pazdan

Oferta seminarium dyplomowego - dr Elżbieta Stanisz

Oferta seminarium dyplomowego - dr Paulina Wójcikowska-Wantuch

Oferta seminarium dyplomowego - dr Monika Zięba-Plebankiewicz

Oferta seminarium dyplomowego - dr Grzegorz Ziętala

 LINGWISTYKA DLA BIZNESU

Oferta seminarium dyplomowego - dr Anna Biedrzyńska

Oferta seminarium dyplomowego - dr Katarzyna Jasiewicz

Oferta seminarium dyplomowego - dr Elżbieta Stanisz

 

 

ZAGADNIENIA OBJĘTE EGZAMINEM DYPLOMOWYM

Filologia - język angielski

Filologia - język rosyjski

Lingwistyka dla biznesu

 

 

ZASADY SKŁADANIA DOKUMENTACJI W SEKRETARIACIE

W sekretariacie Instytutu Języków Obcych należy złożyć komplet dokumentów do 7 dni od uzyskania zaliczenia wszystkich zajęć:

  • pracę dyplomową - egzemplarz archiwalny (z adnotacją promotora: „Akceptuję, data..., podpis”), utrwalony w formie papierowej, dwustronnie drukowany, bez oprawy);
    Jako ostatnią stronę pracy dyplomowej zamieszcza się: "Opinię promotora w sprawie przyjęcia pracy dyplomowej" (Załącznik Nr 2 do Regulaminu antyplagiatowego, wygenerowany przez system antyplagiatowy);
  • oświadczenie (wydrukowane z systemu) dotyczące praw autorskich i danych osobowych przechowywanych w ASAP i przetwarzanych przez Jednolity System Antyplagiatowy (zał. do regulaminu antyplagiatowego);
  • raport JSA ogólny (dwustronnie wydrukowany, wygenerowany przez system antyplagiatowy);
  • dowód wniesienia opłaty za wydanie dyplomu - 60 zł (z dopiskiem "opłata za dyplom, nazwisko i imię oraz numer albumu").

 

Formę pracy przeznaczonej dla promotora i recenzenta (elektroniczna lub papierowa) określa odpowiednio promotor i recenzent.

 

OŚWIADCZENIA I DRUKI

Karta obiegowa

Wzór strony tytułowej

Na stronie tytułowej pracy w miejscu kierunek wpisujemy:

  • LINGWISTYKA DLA BIZNESU
  • FILOLOGIA (specjalność: Język angielski – translatoryka lub Język niemiecki – translatoryka lub Język rosyjski – translatoryka)


REGULAMIN DYPLOMOWANIA PWSZ W NOWYM SĄCZU

Zarządzenie nr 67/2019 w sprawie ramowego regulaminu dyplomowania studentów

 

REGULAMIN ANTYPLAGIATOWY

Zarządzenie nr 25/2019

 

SYSTEM ANTYPLAGIATOWY

Informacje na temat systemu antyplagiatowego