Harmonogram zajęć na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 jest dostępny w Wirtualnym dziekanacie na indywidualnym koncie studenta.

 

Rok akademicki 2019/2020 - sesja letnia poprawkowa

Harmonogram zaliczeń i egzaminów w sesji letniej w roku akademickim 2019/2020 - sesja poprawkowa - aktualizacja z dnia 16.09.2020 r.

 

Harmonogram egzaminów dyplomowych - Filologia i Lingwistyka dla biznesu

 

 

Harmonogram zajęć na semestr letni roku akademickiego 2019/2020 jest dostępny w Wirtualnym Dziekanacie
na indywidualnym koncie studenta.

 

 

Rok akademicki 2019/2020 - sesja letnia

Harmonogram zaliczeń i egzaminów w sesji letniej w roku akademickim 2019/2020  (aktualizacja z dnia 23.06.2020 r. godz. 14:00)

Harmonogram egzaminów dyplomowych - Filologia (aktualizacja z dnia 30.06.2020 r.)

Harmonogram egzaminów dyplomowych - Lingwistyka dla biznesu (aktualizacja z dnia 03.07.2020 r.)

 

Rok akademicki 2019/2020 - sesja zimowa

LINGWISTYKA DLA BIZNESU - aktualizacja dn. 06.02.2020 r.

JĘZYK ANGIELSKI

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Teoria przekładu i główne kierunki badań przekładoznawczych dla I roku Filologii (język angielski i język niemiecki) oraz II roku Filologii (język angielski): 19.02.2020 r. o godz. 10.00 (sala 005)

JĘZYK NIEMIECKI - Egzamin poprawkowy z przedmiotu Kultura niemieckiego obszaru językowego: 19.02.2020 r. godz. 8:00

                                  Zaliczenie poprawkowe u dr Tomasza Połomskiego odbędzie się w dniu 19 lutego 2020 r. o godz. 8:00.

JĘZYK ROSYJSKI

 

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Komunikacja interpersonalna prowadzonego przez Panią dr E. Grygiel w dniu 18 lutego 2020 r. o godz. 10:00 w IKF sala 11.

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Informatyka prowadzonego przez Pana dr K. Sułkowskiego w dniu 14 lutego 2020 r. o godz. 15:00 sala 112.

 

 

Rok akademicki 2018/2019 - sesja letnia

ZAKŁAD JĘZYKA ANGIELSKIEGO - HARMONOGRAM EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH

 

LINGWISTYKA DLA BIZNESU – sesja poprawkowa - aktualizacja dn. 11.09.2019 r.

ZAKŁAD JĘZYKA ANGIELSKIEGO – sesja poprawkowa - aktualizacja dn. 14.09.2019 r.

ZAKŁAD JĘZYKA NIEMIECKIEGO – sesja poprawkowa

ZAKŁAD JĘZYKA ROSYJSKIEGO – sesja poprawkowa

 

Egzamin poprawkowy oraz konsultacje u mgr L. Mróz:

1. egzamin poprawkowy: 19. IX czwartek IPed godz. 9.00 sala 106

2. konsultacje: 19. IX czwartek IPed godz. 10.00 sala 106

 

Egzaminy poprawkowe z j. angielskiego:

mgr T. Sowa: 16.IX 15.15-16.15 IKF p. wykładowców

mgr L.Mróz:   19 IX 9.00 IP sala 106

 

Harmonogram egzaminu dyplomowego - ZJR

Harmonogram egzaminu dyplomowego - ZJA

 

LINGWISTYKA DLA BIZNESU

ZAKŁAD JĘZYKA ANGIELSKIEGO - zmiana sal

ZAKŁAD JĘZYKA NIEMIECKIEGO

ZAKŁAD JĘZYKA ROSYJSKIEGO

 

Zaliczenie różnic programowych:

Praktyczne tłumaczenie z analizą tekstu (5 semestr) - mgr Joanna Loesch
21 czerwca 2019 (piątek), godz. 10:15-11:00 (sala 112)

Warsztat specjalisty językowego (3 semestr) - mgr Joanna Loesch
21 czerwca 2019 (piątek), godz. 11:00-12:00 (sala 112)

 

 

Rok akademicki 2018/2019 - semestr letni

 

Aktualizacja z dnia 17.04.2019 r.

STUDENCI - GRUPY

WYKŁADOWCY

OBCIĄŻENIE SAL

 

Rok akademicki 2018/2019 - sesja zimowa

 

Terminy zaliczenia poprawkowego i konsultacji Pani mgr L. Mróz:

- zaliczenie poprawkowe:  14 lutego, godz. 15 - 16, Instytut Pedagogiczny sala 29,
- konsultacje:  14 lutego, godz. godz. 16 - 17, Instytut Pedagogiczny sala 29.

 

LINGWISTYKA DLA BIZNESU

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Międzynarodowe kontakty handlowe z doc. dr E. Stanisz odbędzie się
w dniu 14 lutego 2019 r. o godz. 9:00 w sali 001.

Egzamin z przedmiotu Ekonomia z dr P. Drobnym odbędzie się w dniu 6 lutego 2019 r. o godz. 9:00 w sali 008 w Instytucie Ekonomicznym.

 

ZAKŁAD JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ZAKŁAD JĘZYKA NIEMIECKIEGO

ZAKŁAD JĘZYKA ROSYJSKIEGO - zmiana z dn. 24.01.2019 r.

 

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Lektorat języka obcego (JH) z mgr Małgorzatą Mirek-Krause odbędzie się
w dniu 8 lutego 2019 r. o godz. 9:45 w sali 201.

 

Rok akademicki 2017/2018 - sesja letnia

 

LINGWISTYKA DLA BIZNESU - sesja poprawkowa - zmiana z dn. 05.09.2018 r.

ZAKŁAD JĘZYKA ANGIELSKIEGO - sesja poprawkowa - zmiana z dn. 05.09.2018 r.           

ZAKŁAD JĘZYKA NIEMIECKIEGO - sesja poprawkowa

ZAKŁAD JĘZYKA ROSYJSKIEGO - sesja poprawkowa

 

ZJA - Harmonogram egzaminu dyplomowego - zmiana z dn. 21.09.2018 r.

 

Egzamin poprawkowy ELEMENTY PRAWA EUROPEJSKIEGO I AUTORSKIEGO ORAZ OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
z dr Sylwią Sadowską
odbędzie się w czwartek - 20 września br. w Instytucie Ekonomicznym, godz. 15:00, sala 02.

 

 

LINGWISTYKA DLA BIZNESU

ZAKŁAD JĘZYKA ANGIELSKIEGO - zmiana z dnia 13.06.2018 r.

ZAKŁAD JĘZYKA NIEMIECKIEGO

ZAKŁAD JĘZYKA ROSYJSKIEGO

 

ZJA Harmonogram egzaminów dyplomowych - czerwiec 2018 r. - zmiana z dn. 25.06.2018 r.

 

Rok akademicki 2017/2018 - semestr letni

LINGWISTYKA DLA BIZNESU

LdB - grupy audytoryjne

ZAKŁAD JĘZYKA ANGIELSKIEGO - zmiana z dn. 21.03.2018 r.  dot. 2 roku JAwB(JN) i z dn. 23.03.2018 r. dot. 3 roku JA-tł.

ZAKŁAD JĘZYKA NIEMIECKIEGO

ZAKŁAD JĘZYKA ROSYJSKIEGO

 

Uwaga studenci zaliczający przedmiot „KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA” u doc. dr E. Grygiel, proszę zgłaszać się na zajęcia w jednym z wymienionych w załączniku terminie w Instytucie Kultury Fizycznej - ZMIANA z dn. 28.02.2018 r.

 

Rok akademicki 2017/2018 - sesja zimowa

LINGWISTYKA DLA BIZNESU

ZAKŁAD JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ZAKŁAD JĘZYKA NIEMIECKIEGO

ZAKŁAD JĘZYKA ROSYJSKIEGO

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu "Komunikacja interpersonalna” w poniedziałek 12.02.2018 r. o godz. 12:00 w budynku IKF, sala 11 lub 44.

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu "Technologie informatyczne" z mgr T. Białas odbędzie się w piątek 9.02.2018 r. o godz. 12:30 w Instytucie Ekonomicznym sala 2.13.

 

 

 

Rok akademicki 2016/2017 - semestr letni

Zmiany w harmonogramie obowiązujące od. 22.05.2017 r.

STUDENCI - GRUPY

WYKŁADOWCY

OBCIĄŻENIE SAL

Rok akademicki 2016/2017 - sesja zimowa

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA – zal. poprawkowe u mgr M. Sułkowską

12.02.2017 r. od godz. 14:00 w Instytucie Pedagogicznym sala 27.

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA – zal. poprawkowe u doc. dr E. Grygiel

14.02.2017 r. o godz. 10:00 w Instytucie Kultury Fizycznej sala 11.

ZAKŁAD JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ZAKŁAD JĘZYKA NIEMIECKIEGO

ZAKŁAD JĘZYKA ROSYJSKIEGO

ZJR - sesja poprawkowa

Rok akademicki 2016/2017 - semestr zimowy

Zmiana harmonogramu:
STUDENCI - GRUPY
WYKŁADOWCY
OBCIĄŻENIE SAL

Zajęcia WF - 1 i 2 rok - zmiana od dn. 07.10.2016 r.