Aby sprawdzić przynależność do GRUP (ćwiczeniowe, warsztatowe itp.) trzeba zalogować się do Wirtualnego Dziekanatu i wybrać następujące zakładki:
TOK STUDIÓW –> Twoje grupy –> Semestr (wybrać obowiązujący semestr) i kliknąć “Ustaw”.

 

Rok akademicki 2018/2019

Podział studentów na grupy jest dostępny w systemie Wirtualny dziekanat:
https://wd.pwsz-ns.edu.pl/